Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Pítrs
Špágr Millhouse Vopičák
Červenec 2022
Po   4 11 18 25
Út   5 12 19 26
St   6 13 20 27
Čt   7 14 21 28
1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
Ne 3 10 17 24 31

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červenec 2022
Po   4 11 18 25
Út   5 12 19 26
St   6 13 20 27
Čt   7 14 21 28
1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
Ne 3 10 17 24 31

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2008

Členská schůze - 27. 6. 2008 - restaurace "U Drdů"

Přítomni: Nouzák M. ml., Palivec M., Ernýgr P., Špaček J., Janata P., Červenková M., Nouzáková Š., Zůzová H., Maršálková L., Krčmářová E., Nouzáková M., Nouzák R., Nouzák M. st., Říha P., Pajma J., Rajtora J., Slunečko P., Sulánská M., Čipera A.
Omluveni: Slunečková E.
Program: 1. Úvod a seznámení s programem
2. Složení a činnost výboru
3. Brigády
4. Hodnocení soutěží v požárním sportu
5. Kulturní a společenská činnost
6. Rozlučka s létem
7. Diskuse
8. Závěr

1. Zahájení
Ve čtvrt na devět zahájil starosta SDH Martin Palivec dnešní schůzi a seznámil nás s programem.

2. Činnost výboru
Po zahájení schůze seznámil Petr Janata všechny přítomné členy se složením a činností, doufáme že i nadále dobře fungujícího, výboru SDH.

3. Brigády
Členové SDH byli seznámeni s našimi brigádami. Jednalo se o sázení stromků, prořezávání stromů a chroští na hřišti a sečení trávy v naší obci, o což jsme byli požádáni Obecním úřadem. Bohužel těchto brigád se pravidelně zúčastňuje jen ,,pár nejvěrnějších" členů a proto byli o pomoc požádáni i ostatní, méně aktivní, členové.

4. Hodnocení soutěží v požárním sportu
Zejména kvůli nedostatečnému počtu lidí, kteří se chtěli soutěží zúčastnit, jsme se sešli jen na dvou, ze čtyř pořádaných soutěží v požárním sportu. Problém byl zejména ve velitelích družstev, kteří si měli družstva sestavit, a to se jim nepodařilo. Na obou soutěžích jsme proto startovali jako smíšené družstvo. Zatím co na Chotči jsme po výborném startu měli smůlu na rozdělovači, kde nám praskla spojka, a skončili jsme velice smolně na šestém místě, na memoriálu pana Karla Švestky v Nučicích už vše klaplo tak jak mělo a my si domu odvezli pohár za třetí místo, za což lze naše mužstvo jen pochválit.

5. Kulturní a společenská činnost
Co se účastí týče, byli jsme také velmi aktivní. Účastnili jsme se všech akcí, na které jsme byli pozvaní. Zde předkládáme jejich výčet:
12.1. - VVH SDH Ořech a Úhonice
18.1. - VVH SDH Třebotov
25.1. - VVH SDH Dobříč
9.2. - výroční zasedání Obce Baráčníků Drahelčice
22.3. - Drahelčice - Vítání jara s hasiči
29.3. - VVH IV. okrsku na Chotči
30.5. - Unhošť - spolupráce s místním SDH při pořádání dětského dne
1.6. - Chrustenice - dětský den pořádaný společností Gebrüder Weiss
4.6. - Chrášťany - dětský den mateřské školy
7.6. - Drahelčice - Olympijské hry pořádané SK Slavia Drahelčice
21.6. - Úhonice - oslavy 120. výročí založení místního SDH

6. Rozlučka s létem pro děti
Členové SDH byli seznámeni s plánem akce a pokračujícími přípravami na ni. Další podrobnosti budeme uvádět vždy po další výborové schůzi SDH, kde je tento bod automaticky zařazen až do uspořádání této akce.

7. Diskuse
Jako první se do diskuse přihlásil A. Čipera, který nás upozornil, že v termínu, který je pro nás výchozí pro uspořádání výše uvedené akce, pořádá Obec Baráčníků Drahelčice jednodenní zájezd a počítají i s účastí dětí, což nám samozřejmě kazí plány.
Dále nám J. Rajtora poděkoval jménem SK za pomoc na hřišti a nastínil další spolupráci mezi SK a SDH, což jsme uvítali.
Diskuse se samozřejmě nemohla obejít bez kritiky (a nutno podotknout že oprávněné) některých členů, kteří nepřistupují ke svým povinnostem podle našich představ. Zde měl hlavní slovo M. Nouzák ml.
Jako žhavé téma se na konec diskuse dostaly opět soutěže. Soutěžit či nesoutěžit, toť otázka! Většina je pro a tak doufejme, že soutěžit se bude i nadále, aby tradice zůstala zachována.

8. Závěr
Starosta M. Palivec ukončil členskou schůzi krátce po čtvrt na deset a s přáním dobrého zbytku večera se většina členů rozešla domů. Samozřejmě, že tvrdé jádro našeho SDH pokračovalo v diskusi až do časně ranních hodin, aby nebyly zanedbány nějaké ty podrobnosti...

Zapsal: Petr Janata


Nejbližší akce

11. 7. 2022 od 18:00 hodin
výborová schůze


30. 7. 2022 od 14:00 hodin
oslavy výročí založení SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice

TOPlist

© 2006 Millhouse