Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Pítrs
Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2008/VVH SDH Drahelčice

Usnesení z VVH SDH Drahelčice

V Drahelčicích 5. ledna 2008

Návrhová komise: Nouzák M. ml., Řeřicha R., Zůzová H.

Výroční valná hromada SDH Drahelčice po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2007, zprávy revizora, návrhu plánu činnosti na rok 2008, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:

I. Schvaluje
1. Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za r. 2007
2. Zprávu revizorů účtů
3. Plán činnosti SDH na rok 2008
4. Členský příspěvek pro OSH ve výši Kč 50,- za člena staršího 18 let a Kč 25,- za člena mladšího 18 let.

II. Volí
1. Výbor SDH ve složení:
starosta - Palivec Martin
velitel - Nouzák Míla ml.
jednatel - Ernýgr Petr
hospodář - Slunečková Eva
strojník - Špaček Jaroslav
referentka žen - Červenková Marie
kronikář - Zůzová Helena
členové - Janata Petr a Nouzáková Štěpánka
2. Revizní komisi ve složení:
Čipera Antonín
Nouzák Míla st.
Sulánská Marie

III. Ukládá
a) výboru SDH
1. Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech
2. Vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu činnosti
b) členům SDH
1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na rok 2008
2. Podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.


Nejbližší akce

11. 7. 2022 od 18:00 hodin
výborová schůze


30. 7. 2022 od 14:00 hodin
oslavy výročí založení SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice

TOPlist

© 2006 Millhouse