Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Pítrs
Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2008

Výborová schůze 12/2008 - 3. 12. 2008 - klubovna SDH

Přítomni: Nouzák M. ml., Palivec M., Janata P., Červenková M., Nouzáková Š., Ernýgr P., Špaček J., Slunečková E.
Omluveni: Zůzová H.
Program: 1. Úvod a seznámení s programem
2. Zhodnocení dětské diskotéky
3. Příprava na VVH našeho sboru
4. Pozvánky na VVH a hodnotící zasedání
5. Ukončení roku na OÚ
6. Zhodnocení brigád
7. Zpráva ze školení hospodářů
8. Členské příspěvky
9. Sponzorský dar pro Obec baráčníků
10. Diskuse
11. Program na příští schůzi
12. Závěr

1. Zahájení
Ve čtvrt na devět zahájil starosta M. Palivec schůzi a seznámil nás s programem.

2. Zhodnocení dětské diskotéky
Dle ohlasů rodičů a jejich ratolestí se diskotéka povedla, nezaznamenali jsme žádné negativní ohlasy, takže spokojenost panuje na obou stranách.

3. Příprava na VVH našeho sboru
Petr Janata představil svou zprávu o činnosti SDH, ta pak byla v diskusi hodnocena. Zprávu o činnosti JSDH vypracuje Míla Nouzák ml. a pokladní zprávu Eva Slunečková. Oficiální pozvánky pro organizace vyhotoví Míla Nouzák ml., který též zajistí občerstvení u paní Sulánské.

4. Pozvánky na VVH SDH Rudná a hodnotící zasedání OB Drahelčice
Obdrželi jsme pozvánky na výše uvedené akce, které se konají shodně 13. prosince 2009. Hodnotícího zasedání OB Drahelčice se za SDH zúčastní P. Janata, Š. Nouzáková a E. Slunečková. Výroční valnou hromadu SDH Rudná navštíví za náš sbor M. Nouzák, M. Palivec a P. Ernýgr.

5. Ukončení roku na Obecním úřadě
Na tuto akci, kterou tradičně pořádá Obecní úřad ve svých prostorách, byli pozváni zástupci našeho SDH. Zúčastní se Palivec M., Špaček J. a Slunečková E.

6. Zhodnocení brigád
Odvezli jsme shrabané listí a ukončili tak zadanou práci, se kterou bylo zastupitelstvo obce velmi spokojeno a vyjádřilo přání ve spolupráci dále pokračovat.

7. Zpráva ze školení hospodářů
Za náš sbor se zúčastnili ti nejpovolanější - starosta M. Palivec a pokladní E. Slunečková. Školení bylo velmi přínosné a my se ujistili, že vedení našeho účetnictví je v naprostém pořádku a v souladu se všemi zásadami o hospodaření SDH.

8. Členské příspěvky
Na zasedání představitelů SDH Praha-západ 8. listopadu 2008 bylo odsouhlaseno zvýšení odvodu členských příspěvků na OSH Praha-západ z 50,- Kč na 100,- Kč. V tu dobu jsme měli členské příspěvky již vybrány a tak zvýšení bude navrženo až na Výroční valné hromadě.

9. Poděkování za sponzorský dar od OB
Přestože jsme Obci baráčníků dle předchozí dohody neposkytli finanční dar na mikulášskou nadílku, obdrželi jsme poděkování za spolupráci při organizaci této akce.

10. Diskuse
V diskusi jsme se vrátili k výroční zprávě, která po nepatrných kosmetických úpravách byla naprosto dokonalá, za což sklidil Petr Janata uznalý potlesk.

11. Program na příští schůzi
Na příští schůzi bude hlavním programem doladění záležitostí kolem naší Výroční valné hromady a Hasičského plesu.

12. Závěr
Schůzi ukončil starosta M. Palivec cca. v půl desáté a my se rozešli svými směry k domovům.

Zapsal: Petr Janata


Nejbližší akce

11. 7. 2022 od 18:00 hodin
výborová schůze


30. 7. 2022 od 14:00 hodin
oslavy výročí založení SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice

TOPlist

© 2006 Millhouse