Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Pítrs
Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2008/VVH SDH Drahelčice

Výroční zpráva o činnosti za rok 2007

Vážení bratři hasiči a milí hosté,

dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnost našeho sboru za uplynulý rok 2007.V úvodu bychom chtěli jménem našich hasičů moc poděkovat zastupitelstvu obce v čele s paní starostkou Jitkou Humlovou za obrovskou podporu a zároveň přislíbit, že se budeme snažit tuto důvěru nezklamat.

Začátek loňského roku byl tradiční – 4. ledna proběhla Výroční valná hromada, po které následovalo pořádání Hasičského plesu, u něhož jsme zkusili novinku v podobě předprodeje vstupenek za zvýhodněnou cenu. Tento nápad se osvědčil, vstupenky se prodaly, účast byla hojná, proto bude možnost předprodeje i na letošní ples.

Kulturní činnost jsme se snažili vyvíjet během celého roku. Vedle již zmiňovaného plesu jsme nabídli našim spoluobčanům i další akce. Nejprve to bylo 7. dubna Vítání jara s velikonoční nadílkou, které pro děti uspořádala naše děvčata, za přispění SK Slavia Drahelčice, Obce baráčníků a Obecního úřadu. Tato akce se vydařila a i přes nepřízeň počasí přišlo hodně dětí. Všem, kteří nám pomohli s organizací ještě jednou moc děkujeme.

Další akcí byl 26. června autobusový zájezd na Hasičské slavnosti do Litoměřic. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo v našich občanech vzbudit o tento výlet zájem, což nás mrzí o to víc, že často od nich slýcháme, že pro lidi nic neděláme. Po této naší zkušenosti se pak nemohou čemu divit... Nakonec se vydařeného zájezdu zúčastnilo 29 lidí včetně dětí a vesměs z řad našeho SDH. Kromě bohatého programu, vystavované hasičské techniky a názorných ukázek profesionálních hasičů zde proběhlo vyhlášení soutěže o nejlepší internetové hasičské stránky. Z rukou ministra vnitra Ivana Langra jsme převzali diplom a upomínkové předměty za konečné 7. místo. Slavnosti byly zakončeny ve večerních hodinách úchvatnou podívanou na hasičskou fontánu a ohňostroj.

Mimo naše akce jsme se zúčastňovali nebo přispívali na akce pořádané ostatními organizacemi v obci. Nejprve to byl dozor při tradičním pálení čarodějnic, dále pak 16. května pomoc Obci baráčníků s přivezením a postavením májky, 4. června Dětský den v Chrášťanech pořádaný tamní základní školou, poté 9. června Dětský den pořádaný SK Slavia Drahelčice, kde jsme předvedli požární útoky družstva mužů i žen, představili naší techniku a výzbroj a nakonec nastříkali pro děti oblíbenou pěnu. V závěru roku jsme se podíleli na pořádání mikulášské nadílky pořádané Obcí baráčníků. To by bylo ke kulturně-společenské činnosti asi vše.

Dále se náš sbor tradičně zúčastňoval soutěží v požárním sportu, na kterých jsme nasazovali družstvo mužů i žen. První byla Okrsková soutěž v Jinočaneh. Muži skončili na pěkném druhém místě s časem 27 sekund, ženy byly též na druhém místě s časem 64 sekund.

Další soutěž se uskutečnila na Chotči, kde se muži umístili na 4. místě a ženy na 6. místě z 11 družstev bez rozdílu pohlaví. Poté následoval Memoriál Jaroslava Juna v Jinočanech, kde však ani jednomu družstvu útok nevyšel. Muži skončili poslední a ženy předposlední.

Závěrečnou soutěží, které se zúčastnilo jen družstvo mužů, byl Zličínský útok. Tato soutěž se liší od soutěže v požárním sportu hlavně tím, že veškeré vybavení včetně mašiny není připraveno na základně, ale předpisově uloženo v zásahovém automobilu Avia. Přestože jsme se této soutěže účastnili poprvé a dá se říci naostro bez tréninku, konečné umístění nás mile překvapilo. V konkurenci devíti družstev jsme obsadili 4. místo časem 81 sekund.

Co se týče brigádnické činnosti, zde se dá hovořit pouze o členech zásahové jednotky, kteří se pravidelně scházejí každou středu ve zbrojnici a několika děvčat, která provedla úklid naší klubovny. O aktivitě ostatních členů škoda mluvit, přesto pevně doufáme, že se přístup těchto členů zlepší. Kromě práce na hasičské zbrojnici se snažíme brigádnicky pomáhat i Obecnímu úřadu a ostatním organizacím. Loni to bylo například nahození zdi u cyklistického odpočívadla, prořezání stromů a křoví na hřišti či už zmiňovaná pomoc při dovezení a postavení májky.

Tím jsme se pomalu dostali k hlavní činnosti, čímž je pro nás zdárný chod zásahové jednotky. Jak asi mnozí víte, v roce 2006 jsme z obce Doksy získali hasičskou cisternu Škoda 706 RTHP CAS 25, kterou jsme po nespočtu brigádnických hodin uvedli do provozuschopného stavu. Tím se zásadně změnila pozice naší jednotky v plošném pokrytí IZS (integrovaného záchranného systému), kdy v případě požáru či jiné mimořádné události v katastru naší obce jsme operačním střediskem povoláváni k zásahu. K tomu musíme mít kromě vybavení požární technikou, též věcné prostředky požární ochrany, který stanovuje vyhláška MV č. 247/2001 Sb. Jsme moc rádi a vážíme si toho, že se místní zastupitelstvo v rámci možností snaží tyto zásadní věci pro naší jednotku zajistit. V současné době čekáme na zásilku zásahových obleků, rukavic a přileb, která by měla dorazit do konce ledna.

Ohledně činnosti naší zásahové jednotky, neradi bychom Vás zde zatěžovali nějakým dlouhým výčtem našeho počínání, tak jen krátce. V loňském roce jsme zasahovali u 7 událostí, z toho 3x požár, 3x likvidace padlých stromů a jednou asistence u dopravní nehody. Naše jednotka vždy vyjížděla do deseti minut od vyhlášení poplachu operačním střediskem Kladno.

Členové jednotky se scházejí každou středu od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici, kde probíhá pravidelná kontrola a údržba požární techniky a dále pak školení a testy z hasičských znalostí. Snažíme se, abychom svým přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi zabezpečili včasnou pomoc občanům při hašení požárů, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Kromě teoretické přípravy jsme si připravili i dvě taktická cvičení, při nichž byl simulován požár hospodářské budovy respektive požár travního porostu.

Co se týče odborných školení, zúčastnili se členové jednotky školení na obsluhu motorové pily na HZS Řevnice, školení povodňových orgánů na Krajském úřadě v Praze a školení velitelů v Jílovišti (M. Nouzák ml. a M. Palivec). Druhá část školení velitelů (praktická) proběhla v Letech a byla určena pro celé zásahové jednotky. Zde jsme v konkurenci 13 družstev obsadili 2. místo o dva body za prvním. Činnost na jednotlivých stanovištích (celkem 8 disciplín) zde byla zaměřena na technické zásahy, které v poslední době tvoří velkou část výjezdové činnosti PO. Jen velká škoda, že taková školení nejsou častěji…. To by bylo v krátkosti vše k činnosti naší jednotky, případné dotazy rádi zodpovíme v diskusi.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem organizacím za spolupráci, odstupujícím členům z výboru SDH za jejich vykonanou práci a popřát Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

Zprávu vypracovali: Petr Ernýgr a Míla Nouzák ml.


Nejbližší akce

11. 7. 2022 od 18:00 hodin
výborová schůze


30. 7. 2022 od 14:00 hodin
oslavy výročí založení SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice

TOPlist

© 2006 Millhouse