Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Březen 2023
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Březen 2023
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 10 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2009

Členská schůze - 15. srpna 2009 - Hostinec "U Drdů"

Přítomni: prezenční listina

Krátce po devatenácté hodině zahájil starosta SDH M. Palivec členskou schůzi a seznámil nás s programem.

Program: 1. Zahájení
2. Zhodnocení dosavadní činnosti
3. Uspořádání hasičského plesu
4. Uspořádání výroční valné hromady
5. Sběr železného šrotu
6. Provoz www stránek
7. Prodej vozu avia A-30
8. Soutěže
9. Akce pro děti - loučení s prázdninami
10. Diskuse a závěr

2. Zhodnocení dosavadní činnosti
Návrh činnosti na rok 2009, schválený VVH SDH Drahelčice z 10. ledna 2009 nám uložil:
a) udržovat svěřenou techniku v akceschopnosti a připravit jí na STK
- stoprocentně plněno - členové JSDH provádějí pravidelné kontroly a veškerá svěřená technika je akceschopná
b) účastnit se soutěží
- samostatný bod programu
c) nadále spolupracovat s OÚ a ostatními organizacemi:
co se týče spolupráce s ostatními organizacemi - můžeme z naší strany hodnotit velice kladně, pravidelně se zúčastňujeme společenských a kulturních akcí a vždy se snažíme vyhovět žádostem o pomoc při pořádání těchto akcí (Máje, Dětský den atd.)
Spolupráce s OU spočívá zejména v zabezpečení chodu zásahové jednotky a ani zde si nemůžeme na nic stěžovat.
d) uspořádat ples a akci pro děti
- ples se pořádal v lednu a byl opět velmi úspěšný s hojnou účastí. Akci pro děti plánujeme na začátek září - viz. samostatný bod programu.
e) získávat nové členy do soutěžních družstev i zásahové jednotky
- dlouhodobě přetrvávající problém, nové členy se nedaří získat, protože ochota většiny udělat něco ve svém volném čase bez nároku na odměnu je nulová - více v bodu programu soutěže.

Z tohoto krátkého výčtu vyplývá, že usnesení valné hromady se nám v rámci možností daří plnit, výbor SDH se pravidelně schází každou první středu v měsíci v klubovně hasičské zbrojnice, kam se svými podněty může kdokoliv z vás zavítat. Podrobnější přehled o činnosti sboru samozřejmě můžete sledovat i na našich internetových stránkách.

3. Hasičský ples
Termín pořádání hasičského plesu byl stanoven na 16. ledna 2010. K tanci a poslechu bude hrát osvědčená kapela Triwoly.

4. Výroční valná hromada
VVH se bude konat 9. ledna 2010 v hostinci "U Drdů"

5. Sběr železného šrotu
Termín sběru bude stanoven později podle mobilního svozu TKO v obci.

6. Provoz www stránek
Bylo rozhodnuto, že o veškeré náklady spojené s provozem www stránek se podělíme napůl s SK Slavia Drahelčice.

6. Prodej vozu avia A-30
Po dohodě s OÚ byl vůz v červnu nabídnut k prodeji za vyvolávací cenu Kč 40.000,-. Několik zájemců se ozvalo, ale zatím se auto neprodalo.

7. Soutěže
V letošním roce jsme se zúčastnili jediné soutěže v požárním sportu - 20. června Memoriálu Karla Švestky v Nučicích, kde jsme překvapivě obsadili 3. místo v rekordním čase 26,03 sekund. Toto je asi jediné pozitivum, protože ani zde se nám nepodařilo sestavit kompletní družstvo mužů nebo žen, tudíž jsme jako jediní soutěžili v družstvu smíšeném…
Jak již bylo řečeno, ochota většiny členů věnovat kousek svého volného času hasičům je téměř nulová. Jako velitel soutěžního družstva mužů musím říct, že se naše družstvo nedostatkem členů rozpadlo a soutěží se zúčastňujeme již pouze jako doplnění ženského družstva, které má často také problém dát dohromady sedm lidí…. O této situaci by bylo potřeba vážně diskutovat, hlavně o tom, jak si většina členů vysvětluje název dobrovolných hasičů. Ten není myšlen tak, že činnost ve sboru je dobrovolná, tzn. že se jí budu účastnit jen když se mi zrovna bude chtít, ale znamená to, že člověk do sboru vstupuje dobrovolně, ale tím zároveň přijímá s tím spojené práva a povinnosti. Bohužel to si většina členů neuvědomuje nebo nechce uvědomit…

8. Akce pro děti - loučení s prázdninami
Toto byl nejdůležitější bod dneška, kvůli němuž byla vlastně schůze svolána. Bylo rozhodnuto, že se akce bude konat 5. září 2009 od 15:00 hodin v obení višňovce u chaty Vejrovka. Na pátek 21. srpna je naplánována brigáda na úpravu místa, kde se upřesní podrobnosti programu.

9. Diskuse a závěr
Po krátké diskusi byla schůze v půl deváté ukončena.


Nejbližší akce

1. 2. 2023 od 18:00 hodin
výborová schůze

Podporují nás

Obec Drahelčice

TOPlist

© 2006 Millhouse