Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Pítrs
Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2009/VVH SDH Drahelčice

Zpráva o činnosti SDH za rok 2008

Vážení kolegové, milí hosté.

Předkládám Vám zprávu o činnosti naší zásahové jednotky za rok 2008, která byla na naše poměry velmi bohatá a pestrá. Dovolím si říct, že se jednalo o zlomový rok, neboť zásahová činnost jednotky dostala absolutní přednost před požárním sportem, který byl doposud prioritou. Tato změna nebyla nikterak jednoduchá - k zásahové činnosti nám chyběla základní výstroj, výzbroj i znalosti a hlavně málokdo věřil (i z řad hasičů), že se v našich skromných podmínkách dá vytvořit spolehlivá fungující jednotka, na kterou se mohou občané v případě potřeby kdykoliv obrátit o pomoc.

Ovšem úsilí a nadšení pár jedinců přesvědčilo všechny pochybovače, že to lze. V tomto směru patří velké poděkování obecnímu zastupitelstvu, v čele s paní starostkou Jitkou Humlovou, za podporu, kterou by nám jiné jednotky mohly závidět. Moc si toho vážíme a byli bychom rádi, aby si i občané uvědomili, že tyto prostředky do nás vložené nejsou pouhým mrháním obecních peněz, ale že se jedná o zajištění požární ochrany, kterou obci ukládá zákon a kterou může každý z vás někdy potřebovat.

Základním posláním jednotky SDH je pomoc při požárech, živelných pohromách či jiných mimořádných událostech. Naše jednotka je v IZS zařazena dle plošného poplachového plánu do kategorie JPO V, s působností v katastru obce Drahelčice a dobou výjezdu do deseti minut od vyhlášení poplachu. Minimální počet členů v jednotce je stanoven na 9. Tento počet v současné době bohužel plníme pouze papírově, jelikož někteří členové v průběhu roku z různých důvodů přestali splňovat podmínky, které by je opravňovaly být ve výjezdovém družstvu. Pevně doufám, že tito členové svůj přístup k jednotce výrazně změní a uvědomí si, že při zařazení do jednotky podepisují smlouvu s obcí, čímž se de facto stávají jejími zaměstnanci s jasnými právy a povinnostmi. Když zde říkám, že nesplňujeme stanovený počet, neznamená to, že by tím byla ohrožena akceschopnost jednotky, o čemž svědčí fakt, že jsme na každou ohlášenou událost vždy vyjeli ve stanoveném čase i počtu, ale spíše to, že upřednostňujeme kvalitu před kvantitou. Prostě v jednotce chci mít hasiče, na které se mohu kdykoliv spolehnout a kteří jsou řádně vyškoleni a vycvičeni a hlavně je ta práce baví. Toto kritérium stoprocentně splňují Petr Říha, Martin Palivec, Jarda Špaček a Petr Ernýgr, za což bych jim chtěl poděkovat a jak už jsem říkal, věřím, že se k nim přidají další.

A teď k samotné činnosti. Tu bychom nemohli vykonávat bez řádné výstroje, výzbroje, techniky a samozřejmě odborné přípravy. Co se týče výstroje a výzbroje, bylo v minulém roce družstvo vybaveno základními ochrannými prostředky, které splňují předepsané normy: zásahový oblek Fireman III, zásahová přilba Gallet F1 SF, zásahové rukavice Profiline Plus, nomexová kukla a pracovní polohovací pás AP1. Dále byly pořízeny 3 ruční radiostanice Motorola GP340, plovoucí čerpadlo Niagara 1, na které jsme získali dotaci Kč 30.000,- od Krajského úřadu, kombinovaná proudnice Tajfun Profi a univerzální hasičské klíče. Víme, že rozpočet obce není bezedný, proto jsme se vždy snažili získat toto vybavení při výhodných cenových akcích a nejednou z prostředků získaných naší činností či z vlastní kapsy. Posledním přírůstkem do našeho vybavení byly 3 dýchací přístroje Saturn, které jsme se štěstím získali bezplatným převodem od HZS Řevnice.

Další kapitolou je technika. Do výjezdu jsou zařazena vozidla Avia A-30 Special a CAS25 Š706 RTHP, dále požární stříkačka PPS-12 s přívěsem, plovoucí čerpadlo Niagara 1 a motorová pila Jonsered. Z automobilů je k zásahům v současnosti využívána pouze cisterna, protože pro avii zatím není garáž a poté, co nám byla pod přístřeškem vykradena, zůstává prázdná bez vybavení a slouží pouze jako dopravní automobil.

O to více se věnujeme údržbě a úpravám zásahového vozu CAS25 Š706 RTHP s rokem výroby 1967, na kterém je stále co dělat a vylepšovat. Za ty dva roky, co Matýsek stojí u nás v garáži, se na něm změnila spousta věcí. Jen v minulém roce to z těch nejpodstatnějších byla instalace majákové rampy AZD 530A (získanou zadarmo díky kolegovi Jardovi Wágnerovi z Vysokého Újezdu), připojení kropící lišty, výměna zavodňovacího kohoutu za kulový uzávěr, montáž hadicového navijáku, úprava nástavby a montáž bedny na plovoucí čerpadlo a připojení výstražných oranžových světel. Všechny tyto věci jsme si dělali sami, někdy ani ne za cenu materiálu. Jediné, na co jsme sami nestačili, bylo seřízení vstřikovacího čerpadla a motoru, který neměl patřičný výkon. Tento problém nám vyřešil pan Roman Lang v autoservisu v Hudlicích. V letošním roce bychom rádi pokračovali na vylepšování auta, v plánu máme zhotovení kastlíků a držáky na dýchací přístroje.

Kromě cisterny nás také zaměstnávala stříkačka PPS-12, kde nás nejprve zlobilo čerpadlo a po jeho opravě se ozvala elektrika, kterou bude nutno v brzké době celou znova natáhnout.

Ostatní technika, což je plovoucí čerpadlo a motorová pila, celý rok fungovala bez problémů, tudíž zde byla prováděna pouze běžná pravidelná údržba, spočívající v doplňování provozních kapalin a čištění.

A tak můžeme říct, že veškerá nám svěřená technika je plně funkční, pravidelně kontrolována a udržována dle řádu strojní a technické služby a o každém použití jsou vedeny záznamy v programu KPO. Nicméně toto vybavení a technika by nám byla k ničemu, kdybychom nebyli řádně vyškoleni a vycvičeni.

Tím se dostávám k hlavní činnosti jednotky, čímž je odborná příprava, výcvik a samotné zásahy. Co se týče odborné přípravy i zde došlo oproti minulým letům k značnému pokroku. Pravidelně se scházíme jednou týdně v hasičské zbrojnici, kde kromě údržby techniky a věcných prostředků, získáváme znalosti formou různých prezentací a testů. Tyto poznatky poté prověřujeme při praktických cvičeních, kterých jsme v minulém roce absolvovali 7. Další zkušenosti získáváme při různých setkáních s ostatními jednotkami. V tomto směru jsme nejvíce spolupracovali s JSDH Unhošť, Vysoký Újezd a Rudná. Ovšem co se výcviku týče, nejvíce nám daly tři odborné 24 hodinové stáže u HZS Beroun, při kterých jsme si mohli "čichnout" k opravdové hasiččině. Ať již samotný výcvik či teoretická příprava byla pod vedením velitele směny B Jirky Košťálka vždy na vysoké úrovni. My jsme se snažili svým přístupem a plněním úkolů nezklamat a zanechat v Berouně dobrý dojem, což se nám snad podařilo. Důkazem je dohoda s Jirkou Košťálkem o naší účasti na dalších stážích a odborné přípravě, kdy nás brzy čeká výcvik nositelů dýchací techniky s polygonem v Příbrami. Vedle stáží jsme se zúčastnili na HZS Beroun ještě velitelského dne a školení na obsluhu motorových pil.

Těchto znalostí a dovedností jsme poté mohli využít při mimořádných událostech, ke kterým jsme v minulém roce vyjížděli celkem 19x, z nichž se jednalo o 2 požáry, 3 dopravní nehody a 14 technických pomocí. Bohužel se nám však několikrát stalo, že ač byla událost v našem katastru, operační středisko na Kladně nás nezvedlo. K nápravě jsme podnikli nějaké kroky, avšak je to jak boj s větrnými mlýny. Rýsovala se možnost spolupráce s JSDH Rudná, které bychom dělali zálohu a v případě potřeby jezdili s nimi, ale to zatím na Kladně neprošlo. Nicméně nic nevzdáváme a tato záležitost je stále otevřená.

Tak to by bylo asi vše k naší činnosti v uplynulém roce. Na závěr nezbývá než ještě jednou poděkovat za podporu a spolupráci obecnímu zastupitelstvu, kolegům z okolních jednotek a ostatním lidem, kteří si váží naší práce. Do nového roku přeji všem pevné zdraví, mnoho úspěchů a spokojenosti.

Děkuji za pozornost, případné dotazy rád zodpovím v diskusi.

Zprávu vypracoval: Míla Nouzák ml.


Nejbližší akce

11. 7. 2022 od 18:00 hodin
výborová schůze


30. 7. 2022 od 14:00 hodin
oslavy výročí založení SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice

TOPlist

© 2006 Millhouse