Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Pítrs
Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2009/VVH SDH Drahelčice

Zpráva o činnosti SDH za rok 2008

Úvodem bych chtěl za celé SDH Drahelčice poděkovat zastupitelstvu naší obce, v čele se starostkou, paní Jitkou Humlovou, a to nejen za podporu, ale také za nastolení oboustranné spolupráce.

Na začátku roku 2008 jsme začínali s úplně novým výborem a předsevzetím, dát opět dohromady činnost SDH, abychom se mohli naší činností chlubit, a ne se za ní stydět. Výbor pracoval v tomto složení:
STAROSTA: PALIVEC Martin
VELITEL: NOUZÁK Míla
JEDNATEL: ERNÝGR Petr
HOSPODÁŘ: SLUNEČKOVÁ Eva
STROJNÍK: ŠPAČEK Jaroslav
KRONIKÁŘ: ZŮZOVÁ Helena
REFERENTKA ŽEN: ČERVENKOVÁ Marie
ČLENOVÉ VÝBORU: JANATA Petr a NOUZÁKOVÁ Štěpánka

První zkouškou nového výboru, bylo zorganizování plesu, což se nám, alespoň podle ohlasů našich občanů, povedlo. Dále jsme se sešli na své první výborové schůzi, na které jsme si ujasnili své úkoly a povinnosti a dohodli se, že pro dobrou organizaci všech plánovaných akcí se budeme jedenkrát měsíčně scházet, a sice každou první středu v měsíci.

Další velkou akcí bylo 22. března Vítání jara s hasiči. Tady nám bohužel nepřálo počasí, ale i tak se nakonec sešlo dost dětí a akci tak lze považovat za povedenou, za což děkujeme i ostatním sborům, které přijeli prezentovat svou techniku a udělali tak tuto akci pestřejší.

22. května jsme dovezli z Hořice tradiční Máji, kterou Obec baráčníků potřebuje k uspořádání oslav Májů. Dále jsme se pak v období od 30. května do 7. června postupně účastnili dětských dnů, a sice v Unhošti, Chrustenicích, Chrášťanech a nakonec i u nás v Drahelčicích. Byli jsme také pozváni a účastnili se na oslavách 120. výročí založení SDH Úhonice a stejného výročí založení SDH Rudná.

Další blok věnujeme soutěžím. Toto téma lze shrnout jednoduše - "NEJSOU LIDI". Vzhledem k tomu, že z obou družstev, mužského i ženského, zbyly pouze jejich torza, podařilo se nám sestavit pouze smíšené družstvo, a to jen na dvě, ze všech pořádaných soutěží. První z nich byla soutěž v požárním útoku Svatý Florián na Chotči, která se konala 7. června 2008. Tuto soutěž jsme měli rozběhlou skvěle, ale bohužel v nepravou chvíli praskla spojka na rozdělovači a bylo po nadějích. Na této soutěži jsme nakonec obsadili šesté místo z osmi soutěžních družstev. Druhou soutěží, které jsme se zúčastnili, byl Memoriál Karla Švestky v Nučicích, a sice 21. června 2008. Tato soutěž se běžela na dvě kola a hned to první jsme zaběhli naprosto famosně a byli jsme druzí, hned za bezkonkurenčním Třebotovem. Druhé kolo se nám už tak nepovedlo, zato se polepšil Ořech a odsunul nás na konečné třetí místo ze sedmi zúčastněných sborů, což za daných podmínek bylo velice dobré umístění.

Nyní mi dovolte vrátit se ještě jednou na začátek tohoto roku. Na výroční valné hromadě přednesl starosta Martin Palivec tento návrh činnosti na rok 2008:

1) udržovat svěřenou požární techniku v akceschopnosti a připravit jí na STK
2) účastnit se soutěží
3) nadále spolupracovat s OÚ a ostatními organizacemi
4) uspořádat ples a akci pro děti
5) získat nové členy do soutěžních družstev i zásahové jednotky

Z tohoto plánu Vás tedy ještě musíme seznámit se třemi body.

1) Udržování svěřené techniky v akceschopnosti. K tomuto bodu lze jen říci, že se nám to úspěšně daří, hlavně díky naší zásahové jednotce. (viz zpráva velitele JSDH)

2) Co se týče spolupráce s OÚ , mluví za vše brigády, kterých jsme se zúčastnili. Namátkou bych zdůraznil dubnové sázení stromků, kropení ulic, či sečení a hrabání trávy kolem Radotínského potoka, v parku v Ruči u požární nádrže. I s ostatními organizacemi vycházíme dobře. Baráčníkům tiskneme pozvánky, jezdíme pro Máji, stavíme jí a pak jí i kácíme. Také s SK vycházíme dobře. Navštěvujeme navzájem své výborové schůze a navrhujeme další spolupráce.

3) Co se týče získávání nových členů do SDH i JSDH, tam už to tak slavné není. Podařilo se sestavit celkem kompletní družstvo žen, ale u mužů je to spíše naopak.

Aby byl výčet akcí, které jsme pořádali úplný, musíme ještě zmínit sběr starého železa, který jsme úspěšně uskutečnili 4. října a dětskou diskotéku, která proběhla 15. listopadu. Nutno říci, že tato diskotéka byla úspěšná, z hlediska toho, že návštěva byla slušná, ale co je nejdůležitější, že děti se v připraveném programu báječně bavili.

Závěrem zbývá snad jen dodat, že plán stanovený na začátku roku byl splněn a ještě jsme toho hodně přidali. Doufejme, že po tomto výčtu akcí, které jsme zvládli, dáváme jasně najevo, že se chceme podílet na dění v obci a nikdo už nebude moci říct, že SDH Drahelčice nic nedělá a jen nečinně přihlíží.

Děkuji za pozornost.

Zprávu vypracoval: Petr Janata


Nejbližší akce

11. 7. 2022 od 18:00 hodin
výborová schůze


30. 7. 2022 od 14:00 hodin
oslavy výročí založení SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice

TOPlist

© 2006 Millhouse