Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Pítrs Millhouse Márty
Fugas Špágr Pali
Květen 2020
Po   4 11 18 25
Út   5 12 19 26
St   6 13 20 27
Čt   7 14 21 28
1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
Ne 3 10 17 24 31

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2020
Po   4 11 18 25
Út   5 12 19 26
St   6 13 20 27
Čt   7 14 21 28
1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
Ne 3 10 17 24 31

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2016/VVH SDH Drahelčice

Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2015

Vážení kolegové, milí hosté,

stejně jako v okolních sborech, tak i u nás se stalo tradicí seznámit Vás na výroční valné hromadě s činností jednotky, přestože se sborem nemá kromě názvu nic společného.

Naše jednotka, kterou zřizuje a financuje dle zákona o požární ochraně obec Drahelčice, je součástí Integrovaného záchranného systému a patří do kategorie JPO V s místní působností v katastru obce. Scházíme se pravidelně každý pátek od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici, kde se kromě údržby svěřené techniky věnujeme zejména odborné přípravě a praktickému výcviku, abychom v případě potřeby byli schopni pomoci spoluobčanům při řešení mimořádných událostí. Těch bylo v loňském roce zřejmě díky naší skvělé prevenci pouze 7, z čehož se jednalo o jeden požár a 6 technických zásahů.

Svou odbornost a připravenost si též pravidelně prohlubujeme stážemi u Hasičského záchranného sboru v Berouně, kde kromě praktického výcviku vyjíždíme s profesionálními kolegy po celých 24 hodin k ostrým zásahům.

Nebudu Vás zde zatěžovat podrobnostmi z naší činnosti, o které jste pravidelně informováni prostřednictvím našich webových stránek či facebooku, ale shrnu pouze fakta. Všichni členové jsou řádně vyškoleni a mají platná osvědčení ke svým odbornostem. Také veškerá svěřená technika, výstroj a výzbroj je funkční a akceschopná.

Toto vše by nebylo možné bez výrazné podpory obce, potažmo obecního úřadu, které si velice vážíme a snažíme se jí oplácet poctivou prací, leckdy i nad rámec našich povinností. Věříme, že tato spolupráce a vzájemná důvěra bude nadále pokračovat minimálně na stejné úrovni jako doposud.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem, kteří nám v loňském roce jakkoli pomohli či nás podpořili. Dále děkuji členům zásahové jednotky za jejich přístup ke svým povinnostem a hlavně jejich rodinám, za tolerantnost a pochopení. Do nového roku přeji všem hodně zdraví a štěstí a ať se Vám vyplní všechna Vaše přání.

Případné dotazy rád zodpovím v diskuzi.
Děkuji za pozornost.

Zprávu vypracoval: Míla Nouzák ml.


Novinky

1. 5. 2020
požár pneumatik 16. 3. 2020
výcvik jednotky 4. 3. 2020
výborová schůze

Nejbližší akce

3. 6. 2020 od 19:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice
Středočeský kraj
Bemett, a. s.

TOPlist

© 2006 Millhouse