Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Pítrs Millhouse Márty
Fugas Špágr Pali
Listopad 2019
Po   4 11 18 25
Út   5 12 19 26
St   6 13 20 27
Čt   7 14 21 28
1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
Ne 3 10 17 24  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Listopad 2019
Po   4 11 18 25
Út   5 12 19 26
St   6 13 20 27
Čt   7 14 21 28
1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
Ne 3 10 17 24  

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2017

Výborová schůze 2/2017 - 1. 2. 2017 - klubovna SDH

Přítomni: Palivec M., Nouzák M. ml., Slunečková E., Ernýgr P., Nouzáková Š., Červenková M., Chalupová K.
Omluveni: Zůzová H., Špaček J. (oba nemoc)
Program: 1. Úvod a seznámení s programem
2. Hodnocení naší výroční valné hromady
3. Hodnocení našeho plesu
4. Příspěvek na činnost od OÚ
5. Plán našich akcí na rok 2017
6. Členská základna
7. Nové PC do klubovny SDH
8. Životní jubilea našich členů
9. VVH okolních sborů
10. Diskuse a závěr

1. Zahájení
V 19:00 hodin zahájil starosta Martin Palivec dnešní schůzi a seznámil nás s programem.

2. Hodnocení výroční valné hromady
Výroční valná hromada proběhla v pořádku a přítomní byli seznámeni se všemi zprávami. Zpráva o konání VVH a další požadované formuláře vč. příspěvků na rok 2017 byly v řádném termínu poslány na OSH Praha-západ.

3. Hodnocení hasičského plesu
Ples hodnotíme za velice vydařený a ještě jednou děkujeme všem, kdo se na přípravách a zdárném průběhu jakkoliv podílel. Děkujeme též za hodnotné ceny do tomboly, které zajistila od našich spoluobčanů pokladní Eva Slunečková. Velice nás potěšila hojná návštěva, při které se nám osvědčil nový způsob prodeje lístků do tomboly. Skvěle zahrála i nová kapela Bíza Band a tak v tomto ohledu nehodláme pro příští rok nic měnit.

4. Příspěvek na činnost od OÚ
Ohledně příspěvku na činnost resp. na akce pořádané naším sborem proběhlo jednání se zástupci obce, kterého se za náš sbor zúčastnili M. Palivec, E. Slunečková a M. Nouzák. Od OÚ jsme obdrželi návrh smlouvy a v pondělí 6.2. půjdeme opět jednat o uzavření smlouvy a dalších záležitostech s tím spojených. Jednání se bude za náš sbor účastnit M. Palivec, M. Nouzák a E. Slunečková.

5. Plán našich akcí na rok 2017
V souvislosti s uzavřením smlouvy o příspěvku na činnost od OÚ jsme byli požádáni o zaslání plánu akcí na letošní rok, který je následující:
14. 1. - hasičský ples
15. 4. - velikonoční jarmark
30. 4. - pálení čarodějnic
září - loučení s prázdninami

6. Členská základna
Jedním z bodů usnesení VVH bylo získávat do našich řad nové členy. Toto si vzala k srdci podklaní Eva Slunečková a ve své náborové kampani dokázalala získat 15 nových členů. Zatím pouze přispívajících, ale věříme, že se časem z některých stanou i členové řádní.
V návaznosti na to jsme řešili nutnost zhotovení nových průkazů pro členy SDH Drahelčice, návrhy budou předloženy na příští schůzi, kde bude též projednána možnost placení členských příspěvků přes účet.

7. Nový počítač do klubovny SDH
Od Honzy Vávry jsme obdrželi zánovní PC, které nahradilo původní a dosti zastaralý počítač, který máme umístěný v naší klubovně. PC slouží jak k vedení agendy sboru, tak zejména k odborné přípravě členů JSDH. Moc si tohoto daru ceníme a ještě jednou děkujeme.

8. Životní jubilea našich dlouholetých členů
Tento měsič oslaví významné životní jubileum dva naši dlouholetí členové. Zástupci sboru samozřejmě oba oslavence navštíví a předají malou pozornost. Za celé SDH oběma přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.

9. VVH okolních sborů
Doposud jsme navštívili všechny výroční valné hromady sborů našeho okrsku a též výroční zasedání Obce Baráčníků. V únoru nás čeká navštívit VVH Nučice, u sborů z Rudné a Úhonic termín valné hromady ještě neznáme.

10. Diskuse a závěr
Hlavním bodem diskuze bylo zakoupení vycházkových uniforem pro členky výboru SDH. Návrh byl jednomyslně schválen, holky si nákup zajistí sami.
Po půl deváté večerní starosta ukončil schůzi a všichni se rozešli nebo rozjeli do svých domovů.

Příští výborová schůze se koná 1. 3. 2017.

Zapsal: Petr Ernýgr


Novinky

1. 11. 2019
foto - úklid truhlíků 28. 10. 2019
foto - kladení věnců 18. 10. 2019
foto - výměna lanka ruční brzdy 18. 10. 2019
prořezání vrby 2. 10. 2019
výborová schůze SDH

Nejbližší akce

4. 12. 2019 od 19:00 hodin
výborová schůze SDH 22. 12. 2019 od 16:00 hodin
vánoční jízda obcí 11. 1. 2020 od 17:00 hodin
výroční valná hromada 18. 1. 2020 od 20:00 hodin
hasičský ples s Tancovačkou

Podporují nás

Obec Drahelčice
Středočeský kraj
Bemett, a. s.

TOPlist

© 2006 Millhouse