Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Pítrs
Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2022
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2017/VVH SDH Drahelčice

Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2016

Vážení kolegové, milí hosté.

Jak asi většina z vás ví, zásahová jednotka nemá se sborem jako sdružením kromě názvu nic společného, přesto se již stalo tradicí na valné hromadě o její činnosti také krátce pohovořit, a to zejména proto, že v našem případě probíhá spolupráce mezi těmito subjekty tak těsně, že oba defacto spojuje v jeden celek.

Naše jednotka, kterou zřizuje a financuje ze zákona obec Drahelčice, je součástí Integrovaného záchranného systému a patří do kategorie JPO V s místní působností v katastru obce. Jednotka je tvořena členy, kteří mají s obcí uzavřenu Dohodu o členství. Členové jednotky se schází pravidelně každý pátek od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici, kde se zpravidla věnují údržbě techniky, výstroje a výzbroje nebo odborné přípravě teoretické i praktické.

Jednotka disponuje zásahovým vozem CAS 25 Škoda 706 RTHP, který začátkem loňské roku prošel větší opravou v Dopravním podniku hl. města Prahy, při které byla vyměněna ložiska v přední nápravě a opraveny přední lemy a podběhy. Ač svým rokem výroby by náš Matýsek mohl být zařazen mezi veterány, díky pravidelné a zodpovědné údržbě členy naší jednotky, je stále ve skvělé kondici a vždy připraven k okamžitému výjezdu.

Další svěřenou techniku tvoří požární motorová stříkačka PS-12 s požárním přívěsem, třífázová elektrocentrálu Heron, plovoucí čerpadlo Niagara, elektrické kalové čerpadlo HCP, řetězová motorová pila Jonsered a motorový vysavač ECHO na hubení obtížného hmyzu. I tato technika je funkční, pravidelně kontrolovaná dle řádu strojní služby a připravena k okamžitému použití.

Hlavním posláním jednotky je pomoc spoluobčanům při mimořádných událostech. Aby tato pomoc byla efektivní a nebylo způsobeno více škody jak užitku, probíhá během roku cyklus školení a praktických výcviků dle plánu odborné přípravy. Bohužel v loňském roce se nám nepodařilo absolvovat žádnou stáž u profesionálních hasičů v Berouně, která je vždy největším přínosem k získávání znalostí a zkušeností a pevně věřím, že to letos napravíme. Odborná příprava tak probíhala pouze formou školení a praktického výcviku v domácím prostředí. Tuto odbornou přípravu jsme mohli zúročit při výjezdech k mimořádným událostem, kterých v loňském roce bylo celkem 10, z čehož se jednalo o 4 požáry a 6 technických pomocí.

Veškerá naše činnost by se samozřejmě neobešla bez podpory zastupitelstva obce. Přestože v loňském roce proběhly v naší obci mimořádné volby a zastupitelstvo se z velké části obměnilo, na podporu jednotky tato změna neměla žádný vliv, čehož si velmi vážíme a věříme, že vzájemná důvěra a podpora bude pokračovat i v tomto roce. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří nám v loňském roce jakkoli pomohli či nás podpořili, zejména členům obecního zastupitelstva. Dále pak děkuji členům zásahové jednotky za jejich odvedenou práci a hlavně jejich rodinám, za tolerantnost, bez které bychom toto poslání nemohli vykonávat. Do nového roku přeji všem hodně zdraví, všechno ostatní si potom koupíme.

Děkuji za pozornost.

Zprávu vypracoval: Míla Nouzák ml.


Nejbližší akce

11. 7. 2022 od 18:00 hodin
výborová schůze


30. 7. 2022 od 14:00 hodin
oslavy výročí založení SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice

TOPlist

© 2006 Millhouse