Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Pítrs Millhouse Márty
Fugas Špágr Pali
Květen 2020
Po   4 11 18 25
Út   5 12 19 26
St   6 13 20 27
Čt   7 14 21 28
1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
Ne 3 10 17 24 31

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2020
Po   4 11 18 25
Út   5 12 19 26
St   6 13 20 27
Čt   7 14 21 28
1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
Ne 3 10 17 24 31

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2018

Výborová schůze 12/2018 - 3. 12. 2018 - klubovna SDH

Přítomni: Palivec M., Nouzák M. ml., Ernýgr P., Zůzová H., Červenková M., Slunečková E., Nouzáková Š.
Omluveni: Špaček J., Chalupová K. (zaměstnání)
Program: 1. Úvod a seznámení s programem
2. Hodnocení uplynulých akcí
3. Příspěvek od OÚ
4. Vánoční jízda, VVH a ples - přípravy
5. Pokladní zpráva
6. Diskuse a závěr

1. Zahájení
Krátce po 19. hodině přivítal starosta sboru Martin Palivec všechny přítomné a předal slovo veliteli Mílovi Nouzákovi, který nás seznámil s programem za omluvenou Karolínu Chalupovou.

2. Hodnocení akcí:
Shromáždění starostů OSH Praha-západ se konalo 10. 11. 2018 v Praze - Michli. Za náš sbor se starosta M. Palivec ani náměstek J. Špaček zúčastnit nemohli, na okres byla včas zaslána řádná omluva. Dokumenty nám dovezli kolegové na okrskové jednání.
Jednání 4. okrsku proběhlo 18. 11. 2018 v klubovně hasičské zbrojnice na Chotči, kde zástupci jednotlivých SDH sdělili termíny svých VVH a dalších plánovaných akcí. Za náš sbor se zúčastnil velitel M. Nouzák.
Oslavy 130. výročí založení SDH Rudná - přijali jsme pozvání a zúčastnili se s naším zásahovým vozem CAS 25 Š 706 RTHP vydařených oslav našich sousedů, které proběhly 10. 11. v areálu hasičské zbrojnice.
Strašidelná stezka - aktivně jsme se podíleli na akci pořádanou Obcí Baráčníků Drahelčice 17. 11. 2018. Kromě zapůjčení prostor naší klubovny k převlékání "strašidel", jsme zajistili bezproblémový odpal ohňostroje.
Rozsvícení vánočního stromu - organizačně jsme vypomohli i s touto povedenou akcí, kterou pořádal 2. 12. obecní úřad.

3. Příspěvek na činnost od OÚ
Na obecní úřad byla zaslána žádost o příspěvek na kulturní a společenské akce pořádané naším sborem na rok 2019 ve výši Kč 20.000,- Pokladní Eva Slunečková nám dále sdělila, že nám od starostky obce bylo nabídnuto navýšení tohoto příspěvku o částku na nákup skládacích plastových stolů a lavic. Vzhledem k tomu, že máme ve svém vlastnictví dostatek dřevěných pivních setů a po zvážení všech pro a proti jsme tuto nabídku nepřijali a navrhli, aby byla nabídnuta ostatním organizacím. S naším rozhodnutím seznámí paní starostku Eva Slunečková.

4. Vánoční jízda obcí, VVH a ples - přípravy
Vánoční jízda obcí se uskuteční v pátek 21. 12. 2018 od cca. 17:00 hodin. V pátek 7. 12. proběhne v rámci schůzky členů JSDH kontrola svítících řetězů, pokud by některé nesvítily, dohodneme dokoupení. Matýska vyzdobíme těsně před výjezdem, sraz dle možností od 16:00 hodin v hasičárně. Při jízdě budou tradičně rozdávány PF a pozvánky na hasičský ples, které jsou již vytištěny.
Výroční valná hromada se bude konat v sobotu 5. 1. 2019 od 17:00 hodin v hostinci "U Drdů". Rozhodli jsme se, že na VVH pozveme malého Toníka Chalupu a předáme mu zde odměnu za obrázek na naše PF. Na příští schůzi připraví K. Chalupová zprávu o činnosti a E. Slunečková pokladní zprávu. Pozvánky zajistí M. Nouzák.
Hasičský ples pořádáme v sobotu 12. 1. 2019 od 20:00 hodin v hostinci "U Drdů" s kapelou TANCOVAČKA. Plakáty a pozvánky jsou natištěny, nákup tomboly zajistí E. Slunečková, M. Červenková osloví tradiční lidi ke vstupu a tombole, která se bude opět prodávat v průběhu plesu u vstupu. Vše doladíme na lednové schůzi před plesem.

5. Pokladní zpráva
Pokladní E. Slunečková nás seznámila s příznivým stavem naší pokladny. Členské příspěvky se daří průběžně vybírat, na transparentní účet nám byl z obce převeden výdělek za sběr železného šrotu. Revizní komise se sejde 27. 12. k tradiční kontrole hospodaření našeho sboru.

6. Diskuse a závěr
1. Velitel M. Nouzák navrhl zakoupení smuteční vlajky, která by byla po vzoru Obce Baráčníků vyvěšovaná na počest zesnulých členů našeho sboru. Návrh byl jednohlasně přijat, nákup zajistí M. Nouzák.
2. Starosta M. Palivec poděkoval členům výboru za odvedenou práci v minulém měsíci a omluvil se, že se z časových důvodů nemohl žádné akce zúčastnit.
3. Při vánočním jarmarku bylo zjištěno vážnější poškození nožového altánu, u kterého měla být původně pouze roztržená plachta. Dle sdělení od E. Slunečkové jsou též polámany tyče. Je nutno toto v nejbližší době zkontrolovat a rozhodnout, zda půjde altán opravit nebo bude nutno zakoupit nový. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že altány již nebudeme nadále půjčovat, případně se musí stanovit jasná pravidla, aby se předešlo těmto situacím.

Krátce po 20. hodině jsme se v poklidu rozešli do svých domovů.

Příští výborová schůze se koná 2. 1. 2019.

Zapsal: Míla Nouzák


Novinky

1. 5. 2020
požár pneumatik 16. 3. 2020
výcvik jednotky 4. 3. 2020
výborová schůze

Nejbližší akce

3. 6. 2020 od 19:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice
Středočeský kraj
Bemett, a. s.

TOPlist

© 2006 Millhouse