Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Pítrs Millhouse Márty
Fugas Špágr Pali
Duben 2019
Po 1 8 15 22 29
Út 2 9 16 23 30
St 3 10 17 24  
Čt 4 11 18 25  
5 12 19 26  
So 6 13 20 27  
Ne 7 14 21 28  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Duben 2019
Po 1 8 15 22 29
Út 2 9 16 23 30
St 3 10 17 24  
Čt 4 11 18 25  
5 12 19 26  
So 6 13 20 27  
Ne 7 14 21 28  

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2018/VVH SDH Drahelčice

Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2017

Vážení kolegové, milí hosté.

Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností naší zásahové jednotky, kterou ze zákona zřizuje a financuje obec Drahelčice a která je součástí integrovaného záchranného systému. Jednotka je tvořena členy, kteří mají s obcí uzavřenu Dohodu o členství a je zařazena do kategorie JPO V s místní působností v katastru obce Drahelčice, tzn. že mimo obec vyjíždí pouze v případě vyhlášení vyššího stupně požárního poplachu.

Členové se po celý rok scházejí pravidelně každý pátek od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici, kde se kromě údržby svěřené požární techniky, výstroje a výzbroje věnují zejména teoretické přípravě a praktickým výcvikům, které jsou nezbytné k získání či prodloužení odborností na funkce velitel, strojník, nositel dýchací techniky či obsluhovatel motorových pil a rozbrusů. V jednotce máme tři velitele, čtyři strojníky, čtyři nositele dýchací techniky a pět členů je vyškoleno na práci s motorovou pilou. Jelikož je získávání těchto odborností díky novým nařízením stále složitější, a hlavně časově náročnější, velice mě těší, že všichni naši členové v loňském roce úspěšně absolvovali všechna svá požadovaná školení a prodloužili si tak odbornost na další období.

Ještě složitější, než získání odborností je však v dnešní době získávání nových členů, kteří by byli ochotni zodpovědně plnit požadavky vyplývající z členství v jednotce. V tomto směru nám svítá naděje v podobě dvou mladých hasičů Ondry Palivce a Honzy Ernýgra, kteří se po celý loňský rok aktivně zúčastňovali našich schůzek. Pevně věřím, že jim elán a chuť vydrží a po dovršení požadovaného věku 18-i let se stanou řádnými členy jednotky.

Odborná příprava probíhala pravidelně po celý rok a její praktická část byla nejvíce zaměřena na kulturu hašení tzv. "D - programem", jehož využití je zejména při bytových či lesních požárech. Této metodě se již několik let věnují kolegové z HZS Beroun a jelikož chceme být jednotkou moderní a osvícenou, zařadili jsme též to tohoto projektu. Hlavními výhodami jsou nízká hmotnost útočného vedení, výborná manipulace s útočným proudem a nízká spotřeba hasební vody. Postupně jsme se dovybavili technickými prostředky k tomuto účelu potřebné, což byly požární hadice D25, rozdělovač POK, kombinované proudnice Debolite 150 a v neposlední řadě pěnotvorné zařízení PRO/pak. Že tato metoda funguje jsme si mohli vyzkoušet v reálných podmínkách bytového požáru při cvičeních ve výcvikovém prostoru bývalých kasáren v Chyňavě. Za to bych rád poděkoval kolegům velitelům z JSDH Rudná Davidovi Blažkovi a JSDH Vysoký Újezd Jardovi Wagnerovi a samozřejmě také Martinovi Kůřilovi z HZS Beroun, který je jedním z autorů projektu a který nad těmito výcviky nesl záštitu.

Co se týče techniky a dalšího vybavení, kromě již zmiňovaných prostředků pro "D-program" byly v loňském roce pořízeny motorové kalové čerpadlo Heron s maximálním průtokem 1300 l/min. a jednofázová elektrocentrála Heron. Ta nahradila stávající třífázovou elektrocentrálu, která nám spolehlivě sloužila několik let, avšak neutáhla naše elektrické kalové čerpadlo. Nyní slouží pracovníkům obecního úřadu. Veškerá naše svěřená technika mezi kterou dále patří motorová pila Jonsared, plovoucí čerpadlo Niagara, vysavač ECHO, požární stříkačka PS-12 a samozřejmě požární vůz CAS 25 Škoda 706 RTHP alias Matýsek je funkční, pravidelně kontrolována, servisována a kdykoli připravena k zásahu.

Těch v loňském roce nebylo naštěstí mnoho, protože ve většině případů se vždy jedná o něčí neštěstí. Podstatnou část výjezdů tvořily technické pomoci v podobě čerpání vody, rozřezání stromů či odstranění nebezpečných stavů zejména odfouknutých střešních konstrukcí po větrné smršti. Dvakrát jsme vyjížděli na záchranu zvířat, bohužel v jednom případě byla naše pomoc marná a kocour po vyproštění z okenní ventilačky musel být díky vážnému zranění posléze utracen. Více o našich výjezdech stejně jako o celkové činnosti jste se mohli průběžně seznamovat na našich internetových stránkách či sociální síti, proto si myslím, že není dále potřeba Vás s dalšími podrobnostmi zatěžovat.

Jak z mé zprávy vyplývá, jednotka v loňském roce fungovala, za což kromě samotným členům patří též velké poděkování i obecnímu zastupitelstvu, bez jehož zejména finanční podpory by činnost jednotky nebyla možná. Kromě nákupu nových technický prostředků a ochranných pomůcek nám byl obecním úřadem poskytnut k užívání prostor ve stodole bývalého statku, kde máme v současnosti uskladněnou méně používanou požární techniku a když pán Bůh dá, respektive mocipáni z EU či kraje, mohla by tady dle příslibu obecního úřadu v budoucnu kromě školky vzniknout i nová hasičská zbrojnice.

Velice si této podpory ze strany obce vážíme a věříme, že tato podpora a vzájemná spolupráce bude pokračovat i v tomto roce. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří nám v loňském roce jakkoli pomohli či nás podpořili a do nového roku přeji hodně zdraví a spokojenosti.

Případné dotazy rád zodpovím v diskusi.

Děkuji za pozornost.

Zprávu vypracoval: Míla Nouzák ml.


Novinky

5. 4. 2019
foto - výměna oleje v CAS 3. 4. 2019
výborová schůze SDH 29. 3. 2019
výcvik ve statku 24. 3. 2019
VVH 4. okrsku 16. 3. 2019
foto - školení velitelů v Hradištku

Nejbližší akce

20. 4. 2019 od 14:00 hodin
velikonoční jarmark 30. 4. 2019 od 19:00 hodin
pálení čarodějnic 6. 5. 2019 od 19:00 hodin
výborová schůze 18. 1. 2020 od 20:00 hodin
hasičský ples s Tancovačkou

Podporují nás

Obec Drahelčice
Středočeský kraj
Bemett, a. s.

TOPlist

© 2006 Millhouse