Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Pítrs Millhouse Márty
Fugas Špágr Pali
Duben 2019
Po 1 8 15 22 29
Út 2 9 16 23 30
St 3 10 17 24  
Čt 4 11 18 25  
5 12 19 26  
So 6 13 20 27  
Ne 7 14 21 28  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Duben 2019
Po 1 8 15 22 29
Út 2 9 16 23 30
St 3 10 17 24  
Čt 4 11 18 25  
5 12 19 26  
So 6 13 20 27  
Ne 7 14 21 28  

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2019/VVH SDH Drahelčice

Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2018

Vážení kolegové, milí hosté.

Přestože jednotka nemá kromě názvu dobrovolných hasičů de facto se sdružením nic společného, stalo se již tradicí o její činnosti na naší valné hromadě pohovořit. Dovolte mi proto, abych Vás v krátkosti seznámil s děním v naší jednotce Sboru dobrovolných hasičů obce Drahelčice, zkráceně JSDH nebo též o zásahové jednotce, kterou ze zákona zřizuje a financuje obec Drahelčice a která je součástí integrovaného záchranného systému HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně. Jednotka je tvořena členy, kteří mají s obcí uzavřenu Dohodu o členství a je zařazena do kategorie JPO V s místní působností v katastru obce Drahelčice, tzn. že mimo obec vyjíždí pouze v případě vyhlášení vyššího stupně požárního poplachu.

Členové se po celý rok scházejí pravidelně každý pátek od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici, kde se kromě údržby svěřené požární techniky, výstroje a výzbroje věnují zejména teoretické přípravě či praktickým výcvikům. Dále, jak již bylo v předcházející zprávě o činnosti sboru zmíněno, se v loňském roce uskutečnilo několik brigád, jejichž hlavním výsledkem byla zdařilá rekonstrukce interiéru naší klubovny a natření vrat požární zbrojnice.

Co se týče zásahové činnosti, loňský rok byl pro naši jednotku jedním z nejklidnějších. KOIS Kladno si naši pomoc vyžádalo pouze na dva požáry, prvním byla 31. 5. dohlídka v lese v Úhonicích a druhým 3. 7. požár kůlny v ulici Ke Hřišti. Dále jsme během extrémně horkého léta pravidelně vyjížděli zalévat obecní zeleň a provzdušňovat vodu rybám na požární nádrži a též jsme v tomto období likvidovali několik sršních a vosích hnízd. Na žádost obecního úřadu či spoluobčanů jsme ještě pořezali pár suchých stromů v obci, čímž výčet naší zásahové činnosti za loňský rok končí. Neznamená to však, že bychom dál zaháleli. Ba naopak.

Jak již jsem zmiňoval, po celý rok jsme se pravidelně scházeli každý pátek a věnovali se údržbě, a hlavně odborné přípravě. K praktickým výcvikům nám skvěle posloužila budova sýpky bývalého statku, kam jsme loni soustředili nejvíce našich výcviků. Jelikož byla určená k demolici, mohli jsme si zde po dohodě s obecním úřadem nacvičovat zásahy v reálném prostředí požáru a zhodnotit tak své teoretické znalosti v praxi. Při těchto cvičeních jsme se nejčastěji zaměřovali na kulturu hašení tzv. "D - programem", jehož hlavními výhodami jsou nízká hmotnost útočného vedení, výborná manipulace s útočným proudem a nízká spotřeba vody. Dále jsme během roku několikrát procvičovali základy lanové techniky a práci s motorovou pilou. Všichni členové, kteří mají osvědčení pro práci s motorovou pilou si tuto odbornost úspěšně prodloužili koncem roku při závěrečném testu u HZS Středočeského kraje na stanici v Hořovicích.

Co se týče techniky a dalšího vybavení, nebudu vás tu zatěžovat jeho výčtem, který většina z vás zná nebo se s ním může seznámit na našich webových stránkách. Zmíním pouze, že se nám v loňském roce podařilo do výbavy získat termovizní kameru REVEAL FirePro, která je velkým pomocníkem při vyhledávání skrytých ohnisek či osob v zakouřeném prostředí. Jinak veškerá naše svěřená technika je díky pravidelné údržbě plně funkční a kdykoli připravena k zásahu.

Co říct závěrem?

Jak se z mé zprávy může zdát, jednotka v loňském roce fungovala. Ano, fungovala, ale bohužel je zde stále velký problém, který nejen naši jednotku trápí a tím je nedostatek lidí. Lidí ochotných ve svém volném čase bez nároku na odměnu zodpovědně pracovat a plnit povinnosti, které si hasičina žádá a kterých je čím dál víc.

Velitelem jednotky jsem více jak deset let a vždy jsem dával a dávat budu přednost kvalitě před kvantitou, čímž chci říct, že člen naší jednotky musí mít kromě odbornosti zejména morální kredit. Z tohoto důvodu jsme se loni museli rozloučit s jedním mladým zájemcem, který se chtěl členem jednotky stát, ale tento zásadní požadavek nesplňoval.

Přestože náš početní stav není optimální, o to víc mě těší, jak jednotka v loňském roce fungovala, za což kromě samotným členům patří též velké poděkování i obecnímu zastupitelstvu včele s bývalým starostou Honzou Rudou, zejména za finanční podporu, bez které by činnost jednotky nebyla možná. Velice si této podpory ze strany obce vážíme a věříme, že tato podpora a vzájemná spolupráce bude pokračovat i v tomto roce s novou paní starostkou Petrou Ďuranovou.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří nám v loňském roce jakkoli pomohli či nás podpořili a do nového roku přeji hodně zdraví a spokojenosti.

Případné dotazy či doplnění rád zodpovím v diskuzi

Děkuji za pozornost.

Zprávu vypracoval: Míla Nouzák ml.


Novinky

5. 4. 2019
foto - výměna oleje v CAS 3. 4. 2019
výborová schůze SDH 29. 3. 2019
výcvik ve statku 24. 3. 2019
VVH 4. okrsku 16. 3. 2019
foto - školení velitelů v Hradištku

Nejbližší akce

20. 4. 2019 od 14:00 hodin
velikonoční jarmark 30. 4. 2019 od 19:00 hodin
pálení čarodějnic 6. 5. 2019 od 19:00 hodin
výborová schůze 18. 1. 2020 od 20:00 hodin
hasičský ples s Tancovačkou

Podporují nás

Obec Drahelčice
Středočeský kraj
Bemett, a. s.

TOPlist

© 2006 Millhouse