Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Pítrs
Špágr Millhouse Vopičák
Září 2022
Po   5 12 19 26
Út   6 13 20 27
St   7 14 21 28
Čt 1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
So 3 10 17 24  
Ne 4 11 18 25  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Září 2022
Po   5 12 19 26
Út   6 13 20 27
St   7 14 21 28
Čt 1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
So 3 10 17 24  
Ne 4 11 18 25  

» zobrazit celý kalendář


Předpověď počasí

Podrobnější předpověď »

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2020

Výborová schůze 7/2020 - 9. 12. 2020 - klubovna SDH

Přítomni: Palivec M., Nouzák M., Ernýgr P., Chalupová K., Špaček J., Slunečková E., Nouzáková Š.
Omluveni: Zůzová H., Červenková M.
Hosté: Ďuranová P. (starostka obce), Moulisová I. (místostarostka obce)
Program: 1. Úvod a seznámení s programem
2. Vánoční jízda obcí s roznášením PF
3. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku od společnosti Eurowag
4. Přístup do Centrální evidence SDH
5. Výroční valná hromada
6. Hasičský ples
7. Členská základna a příšpěvky
8. Revize pokladny
9. Žádost o příspěvek od OÚ
10. Brigáda v kiosku
11. Sešit na zápůjčky
13. Diskuze a závěr

1. Zahájení
Starosta M. Palivec zahájil schůzi čtvrt hodiny po 19. hodině a přivítal všechny přítomné. Od poslední schůze se naše hasičská rodina rozrostla o malého Matýska, k čemuž Helče Zůzové ještě jednou moc gratulujeme a pozdravujeme. Vzhledem k vládním opatřením souvisejících s COVID-19 byly veškeré kulturní a sportovní akce od konce léta zrušeny, z toho důvodu se výbor dnes schází po více jak třech měsících, aby projednal organizační a administrativní záležitosti spojené tradičně s koncem roku.

2. Vánoční jízda obcí s roznášením PF
Vánoční jízda obcí s rozdáváním PF našim spoluobčanům se uskuteční v neděli 20. prosince. Sraz na výzdobu Matýska v 15:30 hodin. Letošní PF nakreslila Helenka Burková, za což bude při vánoční jízdě odměněna malým dárečkem a jejich tisk nám zařídil Zdeněk Kühr, kterému tímto ještě jednou děkujeme. Elektronickou verzi PF rozešle okolním sborům a místním spolkům M. Nouzák.

3. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku od společnosti Eurowag
Starostovi M. Palivcovi byla od společnosti Eurowag zaslána ke kontrole a případnému podpisu Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na činnost sboru. Výbor smlouvu odsouhlasil a pověřil M. Palivce, aby ve spolupráci s M. Nouzákem požádal o zaslání smlouvy k podpisu přes aplikaci DocuSign. Jedinou naší podmínkou je zaslání závěrečné zprávy o využití příspěvku přes aplikaci https://eurowagfund.nadacevia.cz/ do 30. června 2021, což má na starosti E. Slunečková.

4. Přístup do Centrální evidence SDH
Přes OSH Praha-západ nám byl opět zřízen přístup do Centrální evidence SDH, přes kterou lze např. elektronicky vyplňovat Hlášení o činnosti nebo kontrolovat aktuální členskou základnu. Přístup byl vytvořen pro M. Nouzáka na uživatelské jméno drahelcicevelitel.

5. Výroční valná hromada a dokumenty na okres
Pokud to situace ohledně COVID-19 povolí, uskuteční se naše výroční valná hromada v sobotu 16. ledna 2021 od 17:00 hodin v hostinci U Drdů. V každém případě budou na příští výborovou schůzi připraveny všechny dokumenty potřebné ke konání VVH (zpráva o činnosti, hospodaření a revizní zpráva). Na OSH Praha-západ je nutno zaslat v termínech:
Odhlášení členů (do 31. 12. 2020) - nikdo se u nás neodhlásil
Platba příspěvků (od 1. 1. 2021) - zašle převodem E. Slunečková na účet OSH PZ: 29331110/2010, VS: 220056
Hlášení o činnosti (do 31. 1. 2021) - vyplní M. Nouzák v Centrální evidenci
Zpráva o VVH - zašle M. Nouzák po jejím konání

6. Hasičský ples
Hasičský ples se měl původně konat 16. ledna 2021, ale již v tuto chvíli je zřejmé, že vládní opatření související s COVID-19 nám to neumožní. Náhradní termín jsme zatím nestanovili, rozhodneme se dle vývoje "pandemie" a případného rozvolňování vládních nařízení.

7. Členská základna a příspěvky
Z dosavadních aktivních členů (registrovaných u SH ČMS) se nikdo neodhlásil a nově byl zaregistrován Honza Prager. Placení příspěvků (hotově nebo přes účet) probíha již od začátku listopadu a dle sdělení pokladní Evy Slunečkové většina členů má již zaplaceno.

8. Revize pokladny
Revize pokladny bude provedena v úterý 29. 12. za účasti revizní komise, pokladní E. Slunečkové a starosty M. Palivce v klubovně SDH.

9. Žádost o příspěvek na činnost od OÚ
Vyúčtování letošního příspěvku bylo řádně provedeno a odevzdáno na obecní úřad. Výbor se dohodl, že žádost o příspěvek na naše kulturní akce a ostatní činnost v roce 2021 ponecháme ve stejné výši jako letos, tzn. Kč 20.000,-

10. Brigáda v kiosku
V září proběhla v kiosku brigáda, při které jsme nainstalovali novou kuchyňskou linku. Zbývá dodělat několik drobností (vzpěry pod skříňky, nalepit lino mezi linku, výměna zámku u dveří). Vzhledem k tomu, že se v kiosku netopí, bude toto provedeno až na jaře.
Na OÚ přišlo vyúčtování elektřiny za kiosek s doplatkem. Protože se tam letos žádná akce nekonala, bylo podezření na cizí odběr. Nakonec se zjistilo, že doplatek nebyl způsoben vyšší spotřebou, ale navýšením ceny elektřiny.

11. Sešit na zápůjčky
E. Slunečková založila sešit na evidenci zapůjček našeho vybavení (party stany, pivní sety, výčepní zařízení). V sešitu je uvedeno veškeré vybavení dle inventury, kterou jsme provedli při brigádě v kiosku. U zapůjčení a vrácení musí být vždy někdo z členů výboru, který bude garantem, že zapůjčená věc je v pořádku.

12. Diskuze
Na úvod schůze nám přišly poděkovat paní starostka Petra Ďuranová s paní místostarostkou Irenou Moulisovou za spolupráci a činnost v tomto roce. Jelikož bylo letos zrušené posvícení, kde jsme měli předvádět kulturní vložku, byli jsme s předstihem požádáni o účast v příštím roce. Pokud to situace a naše možnosti umožní, tak se určitě zúčastníme.

Kolem půl deváté byla schůze řádně ukončena a my se v poklidu rozešli do svých domovů, protože restaurační zařízení byla z důvodu COVID-19 již uzavřena.

Příští výborová schůze se bude konat 13. 1. 2021 .

Zapsala: Karolína Chalupová

Ověřovatel: Míla Nouzák


Nejbližší akce

29. 8. 2022 od 18:00 hodin
výborová schůze
__________________________

3. 9. 2022 od 14:00 hodin
loučení s prazdninami

Podporují nás

Obec Drahelčice

TOPlist

© 2006 Millhouse