Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


TOPlist


KVĚTEN


Kropení hřiště a prořezání stromů   Foto

Výjezd31. 5. 2008 - Předseda SK Slavia Drahelčice Jirka Rajtora požádal naší jednotku o pokropení hřiště a prořezání stromů, bránících ve výstavbě oplocení hřiště. První cisternu jsme naplnili u požární nádrže, druhou pomocí ejektoru ze studny na hřišti.

 více »

Dětský den v Chrustenicích   Foto

Schůze31. 5. 2008 - Další prezentace naší jednotky proběhla v kempu Valek Chrustenice, kde pořádala firma Gebrüder Weiss dětský den. Dětem jsme umožnili blíže se seznámit s naší technikou a výstrojí, připravili pro ně soutěž v stříkání na cíl a na závěr tradiční pěnu, která opět slavila nejen u dětí velký úspěch.

 

Kropící lišta v provozu   

Schůze30. 5. 2008 - Po příjezdu z Unhoště jsme odpoledne zavítali do Ořecha, kde nám Honza Zloch návázal spojky k hadicím, za což mu ještě jednou moc děkujeme. Tato hadice byla posledním článkem, který nám chyběl ke zprovoznění kropící lišty. Jelikož nás starostka obce opět požádala o pokropení ulic Zahradní a Lípová, mohli jsme kropičku hned otestovat. Zkouška dopadla na výbornou - skvělá práce Pítrs.
Přestože jsme toho měli za celý den dost, proběhla večer pravidelná údržba CAS25, kdy se mj. natřely disky kol.

 

Dětský den v Unhošti   Foto  Video - Dětský den v Unhošti

Schůze30. 5. 2008 - Na pozvání kolegů z Unhoště jsme se v počtu 1+3 zúčastnili dětského dne, pořádaného pro základní školu u místního rybníka. Na stanovišti požární ochrany jsme dětem prezentovali pořární techniku a asistovali u nástřikových terčů. Vydařené dopoledne bylo zakončeno výjezdem k simulovanému požáru.

 

Finální montáž kropící lišty   Foto

Schůze28. 5. 2008 - Členové zásahové jednotky se mimořádně sešli ve středu, aby připravili vše potřebné k páteční návštěvě hasičského dne v Unhošti. Byla provedena finální montáž kropící lišty (velké poděkování Pítrsovi), dále úklid zbrojnice, úprava přívěsu PPS-12 a na žádost starostky obce vytyčení příjezdové cesty pro CAS ke studni v Ruči. Na závěr seznámil M. Nouzák členy jednotky o kladném výsledku jednání s velitelem směny A HS Beroun Jirkou Košťálkem o možnosti naší stáže na berounské stanici.

 

Ministr vnitra vystrojí JPO V

Schůze28. 5. 2008 - Obecní úřad obdržel průvodní dopis z HZS Středočeského kraje informující o uvolnění finančních prostředků na vybavení ochranným oděvem a zásahovými botami pro 5 členů dobrovolných hasičů kategorie JPO V. Do této kategorie patří i naše jednotka, proto této nabídky rádi využijeme.
Dále byla podána žádost o dotaci na krajský úřad Středočeského kraje, která by posloužila na úpravy zásahového vozu CAS25 Š706 RTHP.

 

Prověřovací cvičení zásahové jednotky

25. 5. 2008 - Nic netušícím členům zásahové jednotky byla přes svolávací zařízení PELIG rozeslána sms s oznámením o požáru travního porostu na místě bývalé vlakové tratě. Přestože se někteří v tu dobu nacházeli i mimo obec, bylo do určených deseti minut družstvo v počtu 1+5 připraveno k výjezdu.

více »

Výstražné zařízení AZD 530A

Schůze25. 5. 2008 - Díky veliteli JSDH Vysoký Újezd Jardovi Wagnerovi se nám podařilo bezplatně získat výstražné zařízení AZD 530A, které bude namontováno na zásahové vozidlo CAS25 Škoda 706 RTHP. Ještě jednou moc děkujeme.

 

Porážení májky   Video - porážení májky

Schůze24. 5. 2008 - Porážením májky vyvrcholily tradiční Staročeské máje v naší obci.

 

Stavění májky pro Obec Baráčníků   Foto

Schůze23. 5. 2008 - Pár minut po sedmé hodině večerní byla bezproblémově vztyčena májka, na čemž se podílelo několik členů našeho SDH. Věříme, že se mládeži podaří májku přes noc uhlídat, aby bylo zítra před zábavou o co zápasit :-)

 

Příprava uchycení kropící lišty   Foto

Schůze23. 5. 2008 - Jelikož nás čekalo stavění májky, proběhla pouze příprava uchycení lišty. Ještě předtím nám Pítrs přinesl vlastnoručně vyrobené držáky na svítilny, které opravdu nemají chybu a moc za ně děkujeme. Po postavení májky proběhlo krátké školení s video ukázkami o nebezpečí vyplývající z hořlavosti zplodin hoření (rollover, flashover, backdraft), zakončené testem.

 

Žádost o technické osvědčení pro PPS 12

Schůze23. 5. 2008 - Na generální ředitelství HZS ČR, odbor IZS a výkonu služby byl zaslán dopis se žádostí o "Technické osvědčení silničního vozidla" pro požární přívěs PPS 12. Bez tohoto osvědčení nelze přívěs používat.

 

Dovoz májky pro Obec Baráčníků   Foto

Schůze22. 5. 2008 - Tradičně se členové našeho sboru výrazně podíleli na přivezení májky pro Obec Baráčníků Drahelčice. Letos nám cestu komplikovalo počasí, cesty byly mokré a blátivé, přesto se nám podařilo dovézt májku v pořádku. Jménem Obce Baráčníků děkujeme všem zúčastněným za pomoc.

 

Technická prohlídka Avie A-30 a PPS 12   Foto

Schůze20. 5. 2008 - Na STK v Horoměřicích jsme úspěšně prošli s DA Avia A-30 i požárním přívěsem PPS 12, pro který byla technická kontrola podmínkou k udělení technického osvědčení od HZS.

 

Montáž potrubí pro kropící lištu   Foto

Schůze16. 5. 2008 - Pokračovaly práce na kropící liště, která bude mít přívod vody od ventilu čerpadla a zůstane nastálo na autě. Přívodní potrubí bylo nataženo k přednímu nárazníku, kde bude po drobných úpravách připojeno ke kropící liště.
Podařilo se nám opravit klapkový ventil u zavodňovacího kohoutu a po zkoušce těsnosti a naplnění cisterny bylo vozidlo opět zařazeno do výjezdu.
Navštívil nás velitel JSDH Vysoký Újezd Jarda Wagner, který si přijel prohlédnout naše svolávacího zařízení PELIG. Při té příležitosti jsme si vyměnili řadu užitečných rad a domluvili se na bližší spolupráci. Velmi nadějně se jeví možnost pořízení výstražné rampy AZD 530...

 

Technická pomoc - kropení ulic   Foto  Video - kropení ulic

Výjezd13. 5. 2008 - Po stížnostech občanů nás požádala starostka obce paní Jitka Humlová o pokropení prašných ulic - Lípová, V Ruči a Sluneční, kde často projíždějí nákladní automobily s materiálem z opravované Zahradní ulice.

více »

Zemřel pan Rudolf Pesl

10. 5. 2008 - Ve věku 81 let opustil naše řady dlouheletý člen SDH Drahelčice pan Rudolf Pesl. Čest jeho památce.

 

Natření disků u DA Avia A-30   Foto

Schůze9. 5. 2008 - Dnes jsme natřeli disky kol u DA Avia A-30 Speciál. Tím je automobil připraven k prohlídce na STK. Večer jsme poseděli v naší klubovně a oslavili narozeniny M. Palivce a R. Řeřichy.

 

Oprava výfuku u DA Avia A-30   Foto

Schůze8. 5. 2008 - Volného dne jsme využili k plánované opravě děravého výfuku u dopravního automobilu Avia A-30. V rámci možností a díky šikovnosti Fugase je výfuk opraven.

 

Výborová schůze

Schůze7. 5. 2008 - Výbor SDH se sešel opět v plném počtu ke své páté schůzi.

více »

Technická pomoc - protlačení kanalizace   Foto

Výjezd3. 5. 2008 - Na žádost pana Jiřího Sulánského vyjela naše jednotka pomoci protlačit kanalizaci na odvod dešťové vody. K tomu bylo použito jednoho C proudu. Přes veškerou snahu se nám odvod protlačit nepodařilo - nejspíš byl přerušen při rekonstrukci chodníků.

více »

Přezutí předních pneu u avie   Foto

3. 5. 2008 - V pneuservisu v Chrášťanech proběhlo plánované přezutí předních kol u DA Avia A-30 Speciál. Zároveň byla odzkoušena funkčnost brzd, které byly včera seřízeny. K našemu potěšení je vše v pořádku.

 

Příprava vozidla DA Avia A-30 na STK

Nákup2. 5. 2008 - Nejen kvůli prohlídce na STK, která se neúprosně blíží, pokračovaly práce na DA Avia A-30. Byly sežízeny zadní brzdy a připraveny přední kola na přezutí. Zbývá nám ještě oprava výfuku a drobné úpravy na přívěsu PPS-12.

Dále bylo upraveno ovládání výstražného zařízení v CAS25 Š706 RTHP, které nám provedl ďáblický kolega Honza Havránek, za což mu moc děkujeme.

 


Nejbližší akce

19. 5. 2024 od 14:00 hodin
okrsková soutěž Jinočany 1. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice 5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse