Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2014/VVH SDH Drahelčice

Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2013

V Drahelčicích 11. ledna 2014

Vážení kolegové, milí hosté,

přestože jednotka sboru dobrovolných hasičů nemá se sborem jako sdružením kromě názvu nic společného, stalo se již tradicí na valné hromadě o činnosti zásahové jednotky krátce pohovořit. Dovolte mi, abych tak v krátkosti učinil i já.

Naše jednotka, kterou zřizuje a financuje ze zákona obec Drahelčice, je součástí Integrovaného záchranného systému a patří do kategorie JPO V s místní působností v katastru obce. Jednotka je tvořena členy, kteří mají s obcí uzavřenu Dohodu o členství. Podmínkou členství je věk minimálně 18 let, zdravotní a odborná způsobilost. Naši jednotku tvoří šest aktivních členů, kteří se schází pravidelně každý pátek od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici, kde se zpravidla věnují údržbě techniky, výstroje, výzbroje a ostatního vybavení.

Jednotka disponuje s touto technikou: zásahový vůz CAS 25 Škoda 706 RTHP, požární motorová stříkačka PS-12 s požárním přívěsem, třífázová elektrocentrálu Heron, plovoucí čerpadlo Niagara, elektrické kalové čerpadlo HCP, řetězová motorová pila Jonsered a od letoška motorový vysavač ECHO na hubení obtížného hmyzu. Veškerá zmiňovaná technika je funkční, pravidelně kontrolovaná dle řádu strojní služby a stále připravena k okamžitému použití.

Hlavním posláním jednotky je pomoc spoluobčanům při mimořádných událostech. Aby tato pomoc byla efektivní a nebylo způsobeno více škody jak užitku, probíhá během roku cyklus školení a praktických výcviků dle plánu odborné přípravy. Pro získání zkušeností jsou z tohoto pohledu pro nás nejvýznamnější 24 hodinové stáže u profesionálních hasičů HZS Středočeského kraje na stanici v Berouně, kterých se každoročně zúčastňujeme.

Co se týče samotných výjezdů, v loňském roce jsme evidovali 20 událostí, z čehož byl 1x požár, 19x technická pomoc. O všech událostech a veškeré naší činnosti se máte možnost informovat na našich internetových stránkách, proto Vás zde nebudu podrobnostmi zatěžovat.

Dovolím si pouze říct, že veškerá naše činnost by se neobešla bez podpory zastupitelstva obce. Přestože to obcím ukládá zákon, ne vždy se jednotkám dostává ze strany obecního zastupitelstva takové podpory, jako je to v našem případě. Velice si této podpory vážíme a věříme, že naši spoluobčané chápou, že prostředky investované do naší zásahové jednotky nejsou mrháním peněz, ale zvýšením ochrany a bezpečnosti jich samotných i jejich majetku.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří nám v loňském roce jakkoli pomohli či nás podpořili, zejména členům obecního zastupitelstva, dále pak členům zásahové jednotky, za jejich obětavou a zodpovědnou práci a hlavně jejich rodinám, které to s námi nemají často lehké. Do nového roku přeji všem hodně zdraví a štěstí a ať se Vám vyplní všechna Vaše přání.

Děkuji za pozornost, případné dotazy rád zodpovím v diskusi.

Zprávu vypracoval: Míla Nouzák ml.


Nejbližší akce

5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH 15. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse