Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2010/VVH SDH Drahelčice

Usnesení z VVH SDH Drahelčice

V Drahelčicích 10. ledna 2015

Návrhová komise: Zůzová Helena, Nouzák Miloš st., Chalupová Karolína

Výroční valná hromada SDH Drahelčice po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2014, zprávy revizora, návrhu plánu činnosti na rok 2015, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:

I. Schvaluje
1. Zprávu o činnosti a hospodaření SDH
2. Zprávu o činnosti zásahové jednotky
3. Zprávu revizní komise
4. Plán činnosti SDH na rok 2015

II. Volí
1) Starostu SDH Martina Palivce a výbor SDH ve složení:
Náměstek starosty: Jaroslav Špaček
Velitel: Miloš Nouzák ml.
Jednatel: Petr Ernýgr
Hospodář: Eva Slunečková
Referentka žen: Marie Červenková
Kronikář: Helena Zůzová
Členy výboru: Marie Červenková, Štěpánka Nouzáková, Karolína Chalupová

2) Revizní komisi ve složení: Říha Petr, Nouzák Miloš st., Antonín Čipera

3) Delegáty na VVH okrsku - Miloše Nouzáka ml. a Martina Palivce

III. Ukládá
a) výboru SDH
1. Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech
2. Vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu činnosti
3. Odeslat Hlášení o činnosti, Zprávu o výroční valné hromadě a členské příspěvky na OSH Praha-západ ve stanovených termínech.
b) členům SDH
1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na rok 2015
2. Podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.


Nejbližší akce

5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH 15. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse