Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2015/VVH SDH Drahelčice

Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2014

Vážení kolegové, milí hosté.

Dovolte mi, abych se zde v krátkosti zmínil o naší zásahové jednotce, přestože jak určitě většina z Vás ví, se sborem jako sdružením nemá nic společného. Ovšem v našem případě je spolupráce a provázanost mezi oběma subjekty tak velká, že je de facto spojuje v jeden celek a proto také při prezentaci našich akcí nevystupujeme jako SDH nebo JSDH Drahelčice, ale jednoduše jako hasiči Drahelčice.

Zřizovatel jednotky je obec Drahelčice, která má také ze zákona povinnost finančně a materiálně zajistit činnost a akceschopnost jednotky. V našem případě byla tato podpora ze strany obce, zejména díky bývalé starostce paní Humlové, v uplynulém období vždy na vysoké úrovni a pevně věříme, že i s novým vedením obce bude tato vzájemná spolupráce pokračovat.

Jednotka je zařazena v kategorii JPO V s místní působností v katastru obce Drahelčice a tvoří ji členové, kteří mají s obcí uzavřenou Dohodu o členství. Pravidelně se scházíme každý pátek v hasičské zbrojnici, kde probíhá údržba požární techniky a výcvik dle ročního plánu odborné přípravy. Nejen o této činnosti jste pravidelně informováni na našich internetových stránkách, a jelikož většina z Vás je pravidelnými návštěvníky těchto stránek, nebudu se zde dlouze rozpovídávat, ale pouze v krátkosti mohu konstatovat, že všichni členové jednotky jsou řádně proškoleni a veškerá svěřená požární technika je provozuschopná a připravena k zásahu.

Co se týče samotné zásahové činnosti, byl loňský rok velice klidný a naše jednotka vyjížděla pouze ke dvěma mimořádným událostem. První byl monitoring Radotínského potoka a opatření pro záchyt uniklých provozních kapalin z osobního automobilu, které sjelo do potoka u hotelu Atol na dálničním odpočívadle. Na potok byl položen sorpční had a čekalo se na olejovou skvrnu. Ta ani do druhého dne nepřiplavala, a tak byl had z potoka vytažen, usušen a uložen v hasičské zbrojnici.

Druhou událostí byl požár rodinného domu v ulici Ke Hřišti. I tato událost se naštěstí obešla bez jakéhokoliv zranění či materiálních škod, když bylo na místě průzkumem zjištěno, že se jedná pouze o silné zakouření horního patra, způsobené zapomenutým hadrem v krbových kamnech. Hadr byl vynesen, uhašen a dům pomocí ventilátoru odvětrán.

Myslím, že více nemá cenu sdělovat, jak jsem se již zmínil výše, veškeré dění je prezentováno na našem webu a případné dotazy k zásahové jednotce rád zodpovím v diskuzi. Proto mi závěrem dovolte poděkovat členům naší jednotky za jejich poctivou a leckdy neoceněnou práci a hlavně jejich rodinám za jejich trpělivost a tolerantnost. Ještě jednou děkujeme bývalému zastupitelstvu obce za jeho podporu a těšíme se na úspěšnou spolupráci s novým vedením obce. Vám všem přeji do nového roku vše nejlepší a ať se za rok ve zdraví opět sejdeme.

Děkuji za pozornost

Zprávu vypracoval: Míla Nouzák ml.


Nejbližší akce

5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH 15. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse