Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2019

Výborová schůze 10/2019 - 6. 11. 2019 - klubovna SDH

Přítomni: Palivec M., Nouzák M. ml., Ernýgr P., Chalupová K., Červenková M., Špaček J., Slunečková E., Zůzová H.
Omluveni: Nouzáková Š. (zaměstnání)
Hosté: Ďuranová P. (starostka obce)
Program: 1. Úvod a seznámení s programem
2. Slovo starostky obce
3. Shromáždění delegátů SDH Praha-západ
4. Schůzka 4. okrsku OSH Praha- západ
5. Vánoční jízda, VVH a ples
6. Členské příspěvky
7. VVH SDH Choteč
8. Diskuse a závěr

1. Zahájení
Krátce po 19. hodině zahájil starosta sboru Martin Palivec dnešní schůzi. Přivítal starostku obce P. Ďuranovou, která s námi potřebovala projednat několik věcí a předal jí slovo.

2. Slovo starostky obce P. Ďuranové
I. Je potřeba vyúčtovat příspěvek od obce na letošní rok a zažádat si o příspěvek na rok 2020. Zajistí E. Slunečková.
II. Žádost o spolupráci při rozsvícení vánočního stromečku. Byli jsme požádáni o pomoc s pokácením smrku v areálu bývalého statku a dovezení na dvůr OÚ. Pomoc přislíbil velitel JSDH M. Nouzák. Ten byl dále požádán, aby se na rosvícení stromečku převlékl za Mikuláše a rozdávál překvapení dětem. Tato žádost byla odmítnuta.
III. Starostka obce informovala členy JSDH, že pracovní přívěs, ve kterém jsme sváželi truhlíky, je již prázdný a můžeme si ho odvézt ze dvora OÚ. Domluveno, že bude odvezen v pátek při pracovní schůzce JSDH.
IV. Starostka obce požádala členy JSDH o asistenci u novoročního ohňostroje, který bude v obci odpálen 1. 1. 2020. Asistence byla přislíbena.
V. Starostka obce nás informovala o vizi Posvícení v příštím roce, které se bude konat opět na hřišti SK Slavia. Posvícení by mělo být tématické a naše jednotka by se ho měla aktivně zúčastnit při hašení starobylé tvrze.

3. Shromáždění delegátů SDH Praha-západ
Shromáždění delegátů se koná v sobotu 9. 11. od 9:00 hodin v Praze - Michli. Vzhledem k tomu, že se starosta sboru M. Palivec z pracovních důvodů nemůže zúčastnit, nahradí ho náměstek starosty J. Špaček.

4. Jednání 4. okrsku OSH Praha-západ
Jednání se uskuteční v neděli 10. 11. od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Ořech. Za náš sbor se ho zúčastní M. Nouzák a M. Palivec.

5. Vánoční jízda, VVH a ples
Vánoční jízda obcí proběhne v neděli 22. 12., výjezd v cca. 17:00 hodin. Sraz na přípravu Matýska je v 16:00 hodin v hasičské Zborjnici. Vytištění PF a pozvánek na ples (500 + 500 ks) objedná M. Nouzák, hotové by měly být 22. 11.

Výroční valná hromada se uskuteční v sobotu 11. 1. 2020 od 17:00 hodin v hostinci U Drdů, k občerstvení se bude podávat guláš. Zprávy na VVH připraví:
- o činnosti SDH - K. Chalupová
- o činnosti JSDH - M. Nouzák
- o hospodaření SDH - E. Slunečková
- revizní zprávu - P. Říha
Vzhledem k tomu, že se jedná o volební VVH, vyvěsit tuto informaci pro případné zájemce na webové stránky a facebook - zajistí M. Nouzák.

Ples se bude konat v sobotu 18. ledna 2020 od 20:00 hodin v hostinci U Drdů. K tanci a poslechu bude hrát skupina Tancovačka. Vstupné 120,- Kč. Ostatní bude domluveno na lednové výborové schůzi.

6. Členské příspěvky
Členské příspěvky se daří úspěšně vybírat, zbývá už jen pár členů. Členská základna musí být uzavřena do 31. 12. 2019.

7. Výroční valná hromada SDH Choteč
Kolečko výročních valných hromad bude tradičně zahájeno 24. 11. na Chotči. Za náš sbor se zúčastní M. Nouzák a P. Říha.

8. Diskuze a závěr
Po krátké diskuzi jsme se krátce po 20. hodině rozešli domů a blízkých restaurací.

Příští výborová schůze se koná 4. 12. 2019.

Zapsala: Karolína Chalupová


Nejbližší akce

5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH 15. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse