Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2024

Výroční valná hromada - 6. ledna 2024 - Hostinec "U Drdů"

Přítomni: členové a přispívající
hosté

Výroční valnou hromadu zahájil krátce po 17. hodině starosta sboru Martin Palivec, přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

Program: 1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti SDH - Chalupová K.
4. Zpráva o činnosti JSDH - Nouzák M.
5. Zpráva pokladní - Slunečková E.
6. Zpráva revizní - Palivec O.
7. Volba delegátů na VVH okrsku a zasedání starostů
8. Návrh činnosti na rok 2024
9. Diskuse a občerstvení
10. Usnesení - Zůzová H.
11. Závěr

Po přečtení a schválení programu jsme minutou ticha uctili památku nedávno zesnulého dlouholetého člena našeho sboru Jana Vachny a ostatních členů, kteří již nejsou mezi námi.
Poté následovala volba návrhové komise ve složení Helena Zůzová, Andrea Mottlová a Petra Sialiniová.

S činností sboru za rok 2023 nás ve své zprávě seznámila Karolína Chalupová, po níž jsme vyslechli zprávu o činnosti zásahové jednotky z úst velitele sboru Míly Nouzáka ml., zprávu o hospodaření, kterou přečetla pokladní Eva Slunečková a revizní zprávu, kterou přednesl člen revizní rady Ondra Palivec.

Po vyslechnutí zpráv přišla na řadu volba delegátů:
1. na VVH IV. okrsku - Palivec M. a Nouzák M.
2. zasedání starostů OSH Praha-západ - Palivec M. (náhradník Špaček J.)
Navržení delegáti byli přítomnými členy SDH jednomyslně schváleni.

Poté nás Helena Zůzová seznámila s návrhem činnosti na rok 2024
1) udržovat ve spolupráci s JSDH svěřenou požární techniku v akceschopnosti
2) dle možností se účastnit soutěží v požárním sportu
2) nadále spolupracovat s OÚ a ostatními organizacemi
4) uspořádat tradiční akce
5) získávat nové členy do SDH i JSDH
I návrh činnosti byl jednomyslně schválen.

Následovala diskuze, při které jsme vyslechli tradiční zdravice od přítomných hostů. Starostka obce Petra Ďuranová nám poděkovala za spolupráci a vykonanou práci pro obec a zmínila se i o našem nevyhovujícím zázemí. Bohužel stav hasičárny je v takovém stavu, že její rekunstrukce se již nevyplatí a obec se bude snažit postavit hasičárnu novou na obecním pozemku u mateřské školy. Vše bude samozřejmě záležet na finančních možnostech obce.
Při čekání na ohřátí guláše, které se nám trochu protáhlo, zbyl čas na neformální popovídání s kolegy z okolních sborů či shlédnutí kronik našeho sboru.

Po občerstvení přečetla za návrhovou komisi Helena Zůzová usnesení, které bylo bez připomínek schváleno.

Na závěr starosta SDH Martin Palivec jménem SDH Drahelčice všem popřál pevné zdraví do nového roku, hodně úspěchů v osobním i pracovním životě a poděkoval za účast na dnešní valné hromadě. Všechny přítomné pozval na náš hasičský ples a otevřel volnou zábavu.

Zapsal: Míla Nouzák


Nejbližší akce

19. 5. 2024 od 14:00 hodin
okrsková soutěž Jinočany 1. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice 5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse