Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

11. Školení na obsluhu motorové pily a rozbrusu    Foto ze cvičení

14. 12. 2008 - Členové naší zásahové jednotky se zúčastnili cyklického školení na obsluhu motorové pily a rozbrusu u Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Berouně.
Na školení jsme si ověřili naše vědomosti a znalosti, získali nové poznatky a na závěr úspěšně napsali kontrolní test. V rámci školení nám byla provedena revize naší motorové pily Jonsered.

Místo konání: hasičská stanice Beroun
Technika: DA Avia A30
motorová pila Jonsered
Velitel výcviku: Šedivý Josef
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Špaček J., Ernýgr P.
10. 24 hodinová stáž na HS Beroun    Foto ze cvičení  Video - Vytvoření lehké pěny

26. 10. 2008 - Členové naší zásahové jednotky se zúčastnili další, letos již třetí, 24 hodinové stáže na hasičské stanici v Berouně.
   Dopoledne bylo věnováno praktickému výcviku - práce s proudnicí a pěnou (aplikace hasebních látek, smáčedla, pěnidla a výcvik s nástavcem na lehkou pěnu). Odpolední program byl narušen ostrým výjezdem na dopravní nehodu osobního automobilu s požárem na silnici mezi Rudnou a Úhonicemi. Po návratu jsme absolvovali teoretickou přípravu o činnosti jednotek u zásahu, zakončenou kontrolním testem. Zbytek odpoledne byl vyplněn fyzickou přípravou - udržováním tělesné kondice při florbale.
   K celé stáži lze opět říci jen jediné - děkujeme a těšíme se na další setkání.

Místo konání: hasičská stanice Beroun a okolí
Technika: Škoda 706 RTHP CAS25
Velitel výcviku: Košťálek J.
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Špaček J., Janata P.
Praktický výcvik: signály pro dodávku vody, varovné signály a pravidla komunikace
práce s proudnicí a pěnou (aplikace hasebních látek, smáčedla, pěnidla)
výcvik s nástavcem na lehkou pěnu
Teoretická příprava: činnost jednotek u zásahu, požární taktika, použití věcných prostředků
kontrolní test
Fyzická příprava: udržování tělesné kondice - florbal
9. Námětové cvičení - požár školní tělocvičny    Video - Námětové cvičení - požár školní tělocvičny

13. 9. 2008 - V rámci oslav 120. výročí založení SDH Rudná se naše jednotka (1+4) zúčastnila námětového cvičení simulujícího požár budovy školní tělocvičny.
   Zúčastněné jednotky byly rozmístěny v okolí školy. Po vyhlášení poplachu vyjely na místo události - my vyjížděli z ulice Na Přídělu druzí v pořadí. Po příjezdu jsme na rozkaz velitele zásahu lokalizovali a postupně zlikvidovali požár vnější strany budovy za pomoci 1C proudu.

Místo konání: školní hřiště v Rudné
Technika: Škoda 706 RTHP CAS25
Velitel jednotky: Nouzák M.
Strojník: Špaček J.
Hasiči: Říha P., Ernýgr P., Palivec M.
Další složky IZS: JSDH Rudná (CAS32 T148, CAS25 Liaz), JSDH Choteč (CAS25 Š706), ZZS Trans Hospital Řevnice
Velitel zásahu: Kolařík J. - JSDH Rudná
8. 24 hodinová stáž na HS Beroun    Foto ze cvičení   Video - Výcvik v lomu Alkazar

23. 8. 2008 - Členové naší zásahové jednotky se zúčastnili další 24 hodinové stáže na hasičské stanici v Berouně.
   Převážnou částí stáže byl praktický výcvik mimo stanici - v lomu Alkazar, na Sochomastské přehradě a na řece Berounce. Díky veliteli směny B Jirkovi Košťálkovi se opět jednalo o velmi povedené cvičení, z kterého jsme si odnesli řadu nových poznatků a spoustu zážitků.

více »

Místo konání: hasičská stanice Beroun a okolí
Technika: Škoda 706 RTHP CAS25
Velitel výcviku: Košťálek J.
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M.
Praktický výcvik: poskytování první pomoci - zlomeniny, poranění páteře
bojová rozvinutí DR3, DR5
výcvik s AZ 30 - lom Alkazar
výcvik ve výšce a nad volnou hloubkou - lom Alkazar
zachycení ropných produktů na vodní hladině - Sochomastská přehrada
výcvik na divoké vodě - náhon na řece Berounce
7. Prověřovací cvičení v Ruči    Foto ze cvičení

6. 8. 2008 - Cílem dnešního prověřovacího cvičení byl nácvik přívodního vedení savicemi. K tomuto účelu jsme využili obecní studny v Ruči.
   Na plánovaný sraz v 18:00 hodin se dostavilo družstvo v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události byl velitelem vydán povel vytvořit přívodní vedení savicemi, dopravní vedení 3B s rozdělovačem a útočný proud 2C. Při plnění tohoto úkolu nenastal žádný problém, vše proběhlo hladce v souladu s metodickými listy 3-5 DR3 cvičebního řádu.
   Poté si strojník ještě dvakrát vyzkoušel samotné sání a nakonec byla studna, která se téměř nepoužívá, vyčerpána - při tom jsme vyzkoušeli dostřik lafety.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: studna v Ruči, Drahelčice
Technika: Škoda 706 RTHP CAS25
Velitel: Nouzák M.
Řidič/strojník: Palivec M.
Hasiči: Říha P., Ernýgr P.
Použité prostředky: koš, 3x savice, ventilové a záchytné lano, hadice 3x B, 2x C, rozdělovač, proudnice, klíče na spojky, kapesní rdst
6. 24 hodinová stáž na HS Beroun    Foto ze cvičení

12. 7. 2008 - Členové naší zásahové jednotky se zúčastnili 24 hodinové stáže na hasičské stanici v Berouně.
   Jelikož se jednalo o naší první stáž, netušili jsme do čeho jdeme a měli i menší obavy, které se naštěstí nepotvrdily. Tímto bychom rádi ještě jednou poděkovali všem hasičům ze směny B, včele s jejich velitelem Jirkou Košťálkem, za bezvadné přijetí a způsob, kterým se nám po celou dobu odborné přípravy věnovali. Moc si toho vážíme a těšíme se na další společnou akci.

více »

Místo konání: hasičská stanice v Berouně
Technika: Škoda 706 RTHP CAS25
Velitel výcviku: Košťálek J.
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Ernýgr P., Špaček J.
Teoretická příprava: požární taktika, řízení zásahu, bojové rozvinutí
poskytnutí první pomoci - dušení, tonutí
obecné zásady v radioprovozu
Praktický výcvik: poskytování první pomoci - dušení, tonutí
organizace činností a prací u zásahu při úniku z produktovodů
sebezáchrana slaněním - uzly, sebejištění
výcvik s AZ 30 Iveco - evakuace osob
použití přetlakové ventilace k odvětrání zakouřeného prostoru
bojová rozvinutí DR3 - přívodní vedení savicemi, dopravní vedení 4B s rodělovačem
Fyzická příprava: florbal
5. Dálková doprava vody    Foto ze cvičení

5. 7. 2008 - Předem plánovaného cvičení na dálkovou dopravu vody se zúčastnilo družstvo 1+4 doplněné o začínajícího hasiče Jardu Špačka ml.

Cílem cvičení bylo vytvoření dopravního vedení od stroje (CAS 25 Š706 RTHP) do stroje (PS12), na vzdálenost cca. 200 metrů od studny v Ruči k požární nádrži. Po zvládnutí tohoto úkolu bylo odzkoušeno plovoucí čerpadlo a pěnidlo.

Hodnocení
   Přestože jsem si představoval na toto cvičení větší účast, vše jsme zvládli podle plánu a s průběhem i výsledkem jsem velice spokojený. Těším se na další akci, kterou by mohlo býti noční cvičení...

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo zásahu: požární nádrž v Ruči, Drahelčice
Technika: Škoda 706 RTHP CAS25, motorová stříkačka PS12
Velitel: Nouzák M.
Řidič/strojník: Špaček J.
Hasiči: Říha P., Palivec M., Ernýgr P., Špaček J. ml.
Použité prostředky: 3x savce 2m, koš, ventilové a záchytné lano, 10x B, 2x C, rozdělovač, plnoproudá proudnice C, přiměšovač + savička, kanystr s pěnidlem, pěnotvorná proudnice na střední pěnu, plovoucí čerpadlo Niagara 1
4. Prověřovací cvičení na dráze    Foto ze cvičení

25. 5. 2008 - Ve 13:05 hodin byla přes svolávací zařízení PELIG rozeslána členům zásahové jednotky zpráva o požáru. Informaci, že se jedná o cvičení měl pouze velitel, starostka obce a KOIS Kladno.

Přestože se někteří členové jednotky v době vyhlášení poplachu nacházeli mimo obec (Rudná a Chrášťany), bylo v čase 13:11 hodin družstvo v počtu 1+5 připraveno k výjezdu. Po oznámení, že se jedná pouze o cvičení, jsme vyjeli na místo události - na bývalou vlakovou drať. Cestou byly velitelem určeny funkční čísla a po příjezdu byl zahájen zásah - dopravní vedení 2B s rozdělovačem, útočný proud 2C s pěnotvornou proudnicí na těžkou pěnu pomocí přenosného přiměšovače. Bojové rozvinutí proběhlo bez větších problémů, nezaskočila nás ani poškozená B hadice (utrhla se spojka), která byla okamžitě vyměněna za připravenou záložní.

   Po ukončení zásahu jsme doplnili cisternu vodou a vrátili se zpět na základnu. Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za dobře odvedenou práci.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo zásahu: na bývalé dráze, Drahelčice
Technika: Škoda 706 RTHP CAS25
Velitel: Nouzák M.
Řidič/strojník: Špaček J.
Hasiči: Říha P., Palivec M., Řeřicha R., Slunečko P., Ernýgr P.
Použité prostředky: 3x B, 2x C, rozdělovač, přiměšovač + savička, kanystr s pěnidlem, pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu
3. Prověřovací cvičení - poplach, sání, ejektor    Foto ze cvičení  Video - čerpání s ejektorem

19. 4. 2008 - Ve 14:25 hodin byl velitelem vyhlášen poplach přes svolávací zařízení PELIG, který měl prověřit akceschopnost zásahové jednotky. Do tří minut se do zbrojnice dostavilo družstvo 1+3, které bylo bez problémů do deseti minut vystrojeno a připraveno k výjezdu. Členové, kteří z různých důvodů nemohli přijít, se většinou telefonicky omluvili a kdo tak neučinil, by se měl vážně zamyslet nad svým přístupem k povinnostem vůči jednotce!

Velitelem kladně hodnocena včasná příprava k výjezdu družstva 1+3, vystrojení. Negativně hodnocen přístup neomluvených členů.

   Ve 14:35 hodin vyjelo družstvo 1+3 s technikou CAS25 Š706 RTHP do Ruče, kde pokračovalo taktické cvičení. Nejprve bylo vyzkoušeno přívodní vedení savicemi, jako vodní zdroj posloužila nepoužívaná studna. Přes drobné potíže se zavodněním savicového vedení se saní zdařilo.

Velitelem pozitivně hodnoceno zřízení savicového vedení, samotné sání je potřeba vylepšit

   Dalším úkolem bylo čerpání vody pomocí ejektoru - tento způsob jsme znali pouze z teorie. Bohužel nastal problém, kdy koncovka B hadice nešla nasadit na ejektor - pomohl pilník a zabroušení ejektoru. Po této úpravě již bylo vše v pořádku.

Hodnocení velmi dobré

   Před odjezdem na základnu jsme ještě omyli zablácená kola u zásahového vozu a odzkoušeli nový nadzemní hydrant, jehož poloha umožňuje využítí k čerpacímu stanovišti.

Závěrečné shrnutí:

Cvičení se vydařilo a splnilo svůj účel. Bylo odhaleno několik drobných technických závad, které by nemělo být problémem brzy odstranit. Všem zúčastněným bych rád poděkoval za perfektní přístup a jejich rodinám za pochopení.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo zásahu: V Ruči, Drahelčice (u studny)
Technika: Škoda 706 RTHP CAS25
Velitel: Nouzák M.
Řidič/strojník: Špaček J.
Hasiči: Říha P., Palivec M.
Použité prostředky: 2x B, 1x C, 3x savice, sací koš, ventilové a záchytné lano, proudnice C52 Tajfun, ejektor, klíče na hadice, vyprošťovací nástroje, klíč k nadzemnímu hydrantu
2. Taktické cvičení na hřišti    Foto ze cvičení

15. 3. 2008 - Na fotbalovém hřišti proběhl nácvik obecných činností členů družstva 1+5 (vyzbrojení věcnými prostředky hasičů dle funkčních čísel). Dále bylo nacvičeno přívodní vedení od hydrantu, dopravní vedení s rozdělovačem, útočný proud s pěnou od přenosného přiměšovače a dva útočné proudy.

   Za pěkného slunečného počasí proběhlo cvičení bez problémů a všechny předem stanovené úkoly byly úspěšně splněny.

Místo zásahu: fotbalové hřiště, Drahelčice
Technika: Škoda 706 RTHP CAS25
Velitel: Nouzák M.
Řidič/strojník: Palivec M.
Hasiči: Říha P., Ernýgr P., Špaček J., Janata P.
Použité prostředky: 3x B, 4x C, pěnotvorná proudnice SP350, přiměšovač, kanystr s pěnidlem a savičkou, rozdělovač, 2x proudnice C52
1. Taktické cvičení - louka za fotbalovým hřištěm   Foto ze cvičení

2. 3. 2008 - Cílem taktického cvičení dle plánu odborné přípravy JSDH Drahelčice byl nácvik přívodního vedení od podzemního hydrantu, dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud s pěnou od přenosného přiměšovače.

   Přestože nepanovalo moc přívětivé počasí (doznívala větrná bouře Emma), sešla se naše jednotka v 8:00 hodin ráno v počtu 1+6. Po příjezdu na určené místo byly postupně nacvičeny všechny plánované činnosti, kluci si prostřídali funkční čísla v družstvu a prokázali své teoretické znalosti v praxi.

   Vesměs kladné hodnocení cvičení proběhlo v teple naší klubovny, po něm následovalo ještě teoretické školení dle plánu odborné přípravy.

Místo zásahu: louka za hřištěm, Drahelčice
Technika: Škoda 706 RTHP CAS25
Velitel: Nouzák M.
Řidič/strojník: Palivec M.
Hasiči: Říha P., Ernýgr P., Řeřicha R., Slunečko P., Janata P.
Použité prostředky: 6x B, 4x C, přiměšovač, rozdělovač, pěnotvorná proudnice SP350, pěnidlo, hydrantový klíč, hydrantový nástavec, kombinovaná proudnice C52

Nejbližší akce

5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH 15. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse