Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

13. Cvičení nositelů dýchací techniky    Foto

28. 10. 2011 - Cvičení se uskutečnilo za tmy v zakouřené hasičské zbrojnici, kde byl simulován únik nebezpečné látky po dopravní nehodě se zraněním. Cílem bylo vyproštění zraněné osoby z CAS 25 a vynešení tlakových lahví ze zakouřeného prostoru. Cvičení proběhlo bez komplikací a zasahující si splnili povinnost použití dýchacího přístoje v tříměsíční periodě.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: Drahelčice, hasičská zbrojnice
Zasahující: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Špaček J.
Použité prostředky: 4x IDP Saturn S5, páteřní deska
12. Stáž u HZS Beroun    Foto

22. 10. 2011 - Ranní odjezd na stáž jsme měli zprestřen hledáním nezvěstného náčelníka Jardy Wagnera z Vysokého Újedza, který měl odjíždět s námi, ale do hasičárny se nedostavil. Naštěstí se mu nic vážného nestalo, ale ze zdravotních důvodů se stáže bohužel zúčastnit nemohl.
Dopoledne probíhala na stanici schůzka velitelů, které se zúčastil M. Nouzák, zatím co kluci nacvičovali použití speciálních obleků proti sálavému teplu. Po obědě následovala ukázka použití přístrojů na detekci nebezpečných látek - oxymetry, explozimetry a dozimetry. Následoval výjezd RZA na technickou pomoc zdravotnické záchranné službě se snešením pacienta v ulici Karla Čapka v Berouně. Odpoledne proběhl praktický výcvik formou soutěže - pět disciplín bylo plněno na čas, za špatné provedení byly přičítány trestné minuty. Po ukončení a zhodnocení výcviku jsme do ranních hodin "marně" čekali na výjezd...

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: hasičská stanice Beroun
Velitel výcviku: Košťálek J.
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M.
Praktický výcvik: použití obleků proti sálavému teplu
použití detekčních přístrojů - oxymetry, explozimetry a dozimetry
zdravověda - nasazení vakuové dlahy
sestavení 4-dílného nastavovacího žebříku
použití transportních nosítek na AZ-30 Iveco
sestrojení kladkostroje
vyhledání osoby ukryté před požárem
Výjezdy: 13:00 hodin - transport pacienta do sanity - RZA VW (Říha, Palivec)
11. Výcvik - bojové rozvinutí

30. 9. 2011 - V Ruči u studny proběhl výcvik zásahové jednotky, při kterém bylo procvičeno bojové rozvinutí při různém počtu členů družstva.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: Drahelčice, V Ruči
Velitel výcviku: Nouzák M.
Zasahující: Říha P., Palivec M., Ernýgr P. Janata P.
Použitá technika: CAS 25 Š 706 RTHP
Použité prostředky: hadice 3B a 4C, rozdělovač, 2x proudnice, 1x savice
10. Odborná příprava JSDH v Letech    Foto z výcviku

24. 9. 2011 - V Letech a okolí proběhl praktický výcvik jednotek SDH okresu Praha-západ, který se skládal z osmi disciplín na různých stanovištích. Provedení úkolů bylo bodováno stupnicí 0-10 (10 nejlepší) a naše jednotka získala 72 bodů, což jí zařadilo na 3. místo za JSDH Mokropsy (74 bodů) a JSDH Mníšek pod Brdy (73 bodů).

více »

Místo výcviku: Lety a okolí
Technika: CAS 25 Š 706 RTHP
Velitel: Nouzák M.
Řidič/strojník: Špaček J.
Hasiči: Říha P., Palivec M., Ernýgr P., Janata P., Světlý J. (SDH Nučice)
Disciplíny: 1. poplach - ustrojení - 7 bodů
2. pořadový výcvik - 7 bodů
3. zřízení čerpacího stanoviště - 10 bodů
4. jízda zručnosti - 10 bodů
5. požár hospodářského stavení - 9 bodů
6. nebezpečné látky - 10 bodů
7. dopravní nehoda - 9 bodů
8. vyplnění zprávy o zásahu - 10 bodů
9. Výcvik ve vyprošťování u HZS Beroun    Foto ze cvičení  Foto JSDH Vysoký Újezd Video

5. 8. 2011 - Pod vedením Pavla Horníka jsme spolu s členy JSDH Vysoký Újezd absolvovali výcvik na hasičské stanici v Berouně ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel pomocí mechanických a hydraulických nástrojů.
Praktickému výcviku předcházela teoretická příprava, při níž nám Pavel Horník připomněl základní pravidla a postupy při těchto situacích, získaných z ostrých zásahů. Samotné vyprošťování probíhalo na vozidle Škoda Felicia, při němž bylo vyzkoušeno několik metod a postupů, jak co nejšetrněji a nejrychleji vyprostit zraněnou osobu.
Tímto bychom ještě jednou rádi poděkovali Pavlovi Horníkovi za perfektně odvedený výcvik a získání dalších zkušeností pro činnost naší jednotky.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: hasičská stanice Beroun
Velitel výcviku: Horník P.
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Špaček J., Ernýgr P., Janata P.
8. Stáž u HZS Beroun    Foto

30. 7. 2011 - Členové naší zásahové jednotky, doplněni o Jardu Wagnera z Vysokého Újezda, se zúčastnili 24 hodinové stáže na hasičské stanici v Berouně. Dopolední výcvik ve vyprošťování byl přerušen výjezdem na odstranění spadlé větve na rodinný dům v Loděnicích. Po návratu panovalo deštivé počasí a tak byl výcvik přesunut na 5.8.2011. Další výjezd byl krátce po poledni - uhynulá labuť v Berounce pod lávkou u autobusového nádraží. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se nejedná o labuť, nýbrž o uhynulou čínskou kachnu...
Odpoledne jsme v rámci fyzické přípravy odehráli téměř dvouhodinový mač ve florbale - bohužel opět s těsnou porážkou.
Večer byl klidný, bezstarostný spánek nám přerušil až výjezd na spadlý strom přes silnici ve Zdejcině ve 3:45 hodin a poté další v 5:45 hodin.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: hasičská stanice Beroun
Velitel výcviku: Košťálek J.
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Špaček J., Wagner J. (V. Újezd)
Fyzická příprava: florbal
Výjezdy: 9:19 hodin - spadlá větev na RD v Loděnicích - VEA Škoda Yeti (Nouzák), CAS 16 Iveco (Wagner)
12:50 hodin - uhynulá kachna v Berounce - VEA Škoda Yeti (Nouzák), DA Peugeot Boxer s člunem (Wagner)
3:15 hodin - spadlý strom přes silnici - Zdejcina - CAS 16 Iveco (Wagner)
5:45 hodin - spadlý strom přes silnici - Zdejcina - AZ 30 Iveco
7. Výcvik v dýchací technice    Foto  Video

22. 7. 2011 - V rámci odborné přípravy nositelů dýchací techniky (DT) se uskutečnilo cvičení naší jednotky v Ruči. V první fázi bylo vytvořeno přívodní vedení savicemi ze studny na CAS 25, dopravní vedení 1B s rozdělovačem a útočný proud 2C. Po lokalizaci a likvidaci simulovaného požáru museli nositelé DT pro zvýšení fyzické zátěže ještě transportovat v nosítkách "zraněnou" osobu (více jak stokilového Fugase).
Po ukončení výcviku v dýchací technice proběhlo školení na obsluhu motorové pily pod vedením Petra Říhy.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: Drahelčice, Na Kamenné Hrázi
Velitel výcviku: Nouzák M. (s IDP)
Zasahující: Ernýgr P. (strojník), Říha P. (hasič 1 s IDP) Palivec M. (hasič 2 s IDP), Špaček J. (hasič 3 s IDP).
Použitá technika: CAS 25 Š 706 RTHP
Použité prostředky: hadice 2B a 2C, rozdělovač, proudnice Tajfun Profi, 1x savice, nosítka, 4x IDP Saturn S5
6. Cvičení - požár travního porostu    Foto  Video

1. 7. 2011 - U studny v Ruči proběhlo prověřovací cvičení, jehož námětem byl požár travního porostu. Družstvo 1+4 rozvinulo dopravní vedení 1B s rozdělovačem a útočný proud 2C. Během zásahu vzniklo další ohnisko, které bylo zlikvidováno pomocí průtokového navijáku s kombinovanou proudnicí D. Po ukončení cvičení byla CAS doplněna vodou ze studny přívodním vedením savicemi.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: Drahelčice, Na Kamenné Hrázi
Velitel výcviku: Říha P.
Zasahující: Palivec M. (strojník), Janata P. (hasič 3) Ernýgr P. (hasič 2), Špaček J. (hasič 1).
Použitá technika: CAS 25 Š 706 RTHP
Použité prostředky: hadice 1B a 2C, rozdělovač, proudnice Tajfun Profi, průtokový naviják D s kombinovanou proudnicí, 3x savice, koš, ventilové a záchytné lano
5. Cvičení dle bojového řádu DR3

10. 6. 2011 - Na hřišti SK Slavia Drahelčice proběhlo cvičení jednotky dle bojového řádu. Družstvo 1+3 rozvinulo dopravní vedení 2B s rozdělovačem od CAS 25 a útočný proud 2C s přenosným přiměšovačem a proudnicí na střední pěnu SP 350. Ke vzájemné komunikaci bylo použito jak radiostanic, tak ruční signálů. Bojové rozvinutí proběhlo bez závad.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: Drahelčice, hřiště SK Slavia Drahelčice
Velitel výcviku: Nouzák M.
Zasahující: Ernýgr P. (strojník), Říha P. (hasič 2), Špaček J. (hasič 1 s IDP).
Použitá technika: CAS 25 Š 706 RTHP
Použité prostředky: hadice 2B a 2C, rozdělovač, proudnice SP 350, přenosný přiměšovač, savička, pěnidlo
4. Stáž u HZS Beroun    Foto  Video  Video

26. 3. 2011 - Členové zásahové jednotky se zúčastnili 24 hodinové stáže na hasičské stanici v Berouně. Dopoledne byl na programu kurz první pomoci, odpoledne praktický výcvik - bojové rozvinutí družstva 1+5 a nácvik hašení s různými druhy kombinovaných proudnic. Po výcviku si Míla Nouzák a Jarda Špaček cvičně vydýchali dýchací přístroj ve věži. Následoval tradiční florbal, ve kterém se nám bohužel nedařilo a nenavázali jsme na minulé vítězství. Krátce před dvacátou hodinou byl jediný ostrý výjezd na požár seníku v Hýskově.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: hasičská stanice Beroun
Velitel výcviku: Košťálek J.
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Špaček J.
Praktický výcvik: kurs první pomoci
bojové rozvinutí družstva 1+5
nácvik hašení s kombinovanými proudnicemi
výcvik s IDP Saturn
Fyzická příprava: florbal
Výjezdy: požár seníku v Hýskově - VEA Škoda Yeti (Nouzák), CAS 20 Iveco (Palivec), CAS 32 T815 (Špaček)
3. Prověřovací cvičení v Ruči    Foto

4. 3. 2011 - Námětem cvičení byl požár travního porostu v Ruči, k jehož lokalizaci a likvidaci bylo rozvinuto dopravní vedení 2B s rozdělovačem a jeden útočný proud 2C. Doplnění cisterny bylo zajištěno přívodním vedením savicemi ze studny. Při cvičení byl kladen důraz na používání signálů pro dodávku vody a samotnou komunikaci pomocí radiostanic.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: Drahelčice, Na Kamenné Hrázi
Velitel výcviku: Nouzák M.
Zasahující: Palivec M., Ernýgr P., Říha P., Janata P.
Použitá technika: CAS 25 Š 706 RTHP
Použité prostředky: 3x savice + koš, ventilové a záchytné lano, hadice 2B a 2C, rozdělovač, proudnice, hadicový uzávěr
Popis cvičení: přívodní vedení savicemi ze studny
dopravní vedení 2B s rozdělovačem
útočný proud 2C
2. Výcvik nositelů DT na polygonu v Příbrami    Foto

12. 2. 2011 - Členové zásahové jednotky se zúčastnili v rámci cyklické odborné přípravy nositelů dýchací techniky výcviku na polygonu HZS Příbram, který prověřil naši fyzickou připravenost. Zátěžový test (nekonečmý žebřík, pohyblivý chodník a zdvihy) stejně jako samotný průlez polygonem všichni úspěšně zvládli.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: polygon HZS Příbram
Velitel výcviku: HZS Beroun - Šafra J.
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M.
Praktický výcvik: nekonečný žebřík
zdvihy
pohyblivý chodník
průlez polygonem
Použité prostředky: izolační dýchací přístroj Saturn S5
1. Stáž u HZS Beroun    Foto  Video

22. 1. 2011 - Členové zásahové jednotky, doplněni náčelníkem Jardou Wagnerem z Vysokého Újezda, se zúčastnili 24 hodinové stáže na hasičské stanici v Berouně, kde absolvovali praktický výcvik na zamrzlé hladině vodní nádrže Suchomasty a ve vyprošťování z havarovaného vozidla. V rámci fyzické přípravy jsme odehráli hodinový zápas ve florbalu, při nemž jsme dosáhli historického vítezství nad profesionálními kolegy. Během stáže jsme měli pouze jeden ostrý výjezd na požár výškové budovy v Berouně.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: hasičská stanice Beroun
Velitel výcviku: Košťálek J., Pichlík M.
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M.
Praktický výcvik: výcvik na zamrzlé hladině vodní nádrže Suchomasty
vyprošťování z havarovaných vozidel
Fyzická příprava: florbal - historické vítězství
Výjezdy: požár výškové budovy v Berouně - VEA Škoda Yeti (Nouzák), CAS 20 Iveco (Palivec), CAS 32 T815 (Wagner), AZ 30 Iveco

Nejbližší akce

19. 5. 2024 od 14:00 hodin
okrsková soutěž Jinočany 1. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice 5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse