Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: Jednotka JSDH

11. Školení na obsluhu motorových pil a rozbrusů

8. 12. 2012 - Na hasičské stanici v Berouně jsme úspěšně absolvovali cyklické školení pod vedením instruktora Josefa Šedivého k získání odborné způsobilosti obsluhovatele motorových pil a rozbrušovacích aparátů. Platnost osvědčení je na další 2 roky.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: HZS Beroun
Instruktor: Josef Šedivý
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Špaček J., Ernýgr P.
10. Stáž u HZS Beroun    Foto

24. 11. 2012 - Členové jednotky se zúčastnili letošní čtvrté 24 hodinové stáže u HZS Beroun na směně B pod vedením nového velitele čety Ondry Racze, který se vyměnil s Jirkou Košťálkem, jenž nastoupil na směnu A.
Dopoledne proběhl na stanici velitelský den, kterého se zúčastnil M. Nouzák. Velitelé jednotek hasebního obvodu Beroun se zde dozvěděli od velitele stanice Tomáše Hradila informace týkající se nového poplachového plánu, podrobně byl rozebrán nedávný požár sportovní haly v Berouně. Další poznatky a připomínky k činnosti jednotek, zejména k jejich právům a povinnostem, přidali Jirka Košťálek, Pavel Šimek a Zdena Ondráčková. Velitelé měli naopak možnost sdělit své připomínky či dotazy.
Během velitelského dne probíhal dopoledne výcvik s detečními přístroji, kterého se zúčastnil zbytek našeho družstva. Po obědě jsme se přesunuli na dvůr k cvičné věži, kde jsme pod vedením Jirky Pánka absolvovali lezecký výcvik - procvičili jsme si vázání základních uzlů, sestavení kladkostroje a záchranu osoby pomocí evakuačního trojúhelníku. Výcvik byl zakončen sebezáchranou slaněním.
Odpoledne jsme si v rámci fyzické přípravy zahráli florbálek s tradičním výsledkem - drtivou porážkou...
Co se výjezdů týče, není o čem psát - za celých 24 hodin se nepohlo kolo...

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: hasičská stanice Beroun
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Špaček J.
Teoretický výcvik: použití detekčních přístojů
pohyb v neznámém prostředí
základy lanové techniky
Praktický výcvik: vyhledání osoby pomocí termokamery
lezecký výcvik
fyzická příprava - florbal
9. Cvičení - bojové rozvinutí DR3   Foto

21. 9. 2012 - Námětem byl požár objektu. Družstvo 1+3 vytvořilo dopravní vedení 3B s rozdělovačem a jeden útočný proud 3C v dýchací technice. Během zásahu byla provedena záchrana zraněné osoby. Při cvičení byl kladen důraz na komunikaci pomocí radiostanic. Po ukončení cvičení byla cisterna doplněna vodou ze studny.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: Drahelčice, Na Kamenné Hrázi
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Špaček J., Ernýgr P.
Použité prostředky: 1x savice, 3x B, 3x C, rozdělovač, proudnice Tajfun Profi, nosítka, 5x radiostanice, 2x IDP Saturn S7
8. Odborná příprava JSDH v Letech    Foto z výcviku

15. 9. 2012 - V Letech a okolí proběhl praktický výcvik JSDHO okresu Praha-západ, který se skládal ze sedmi disciplín na různých stanovištích. Provedení úkolů bylo bodováno stupnicí 0-10 (10 nejlepší) a naše jednotka obsadila s 59 body první místo.

více »

Místo výcviku: Lety a okolí
Technika: CAS 25 Š 706 RTHP
Členové družstva: Nouzák M., Špaček J., Říha P., Palivec M., Ernýgr P., Janata P., Štěrba L.
Disciplíny: 1. poplach - ustrojení - 8 bodů
2. pořadový výcvik - 8 bodů
3. zřízení čerpacího stanoviště - 9 bodů
4. jízda zručnosti - 10 bodů
5. požár lesního porostu - 8 bodů
6. nebezpečné látky - 8 bodů
7. vyplnění zprávy o zásahu - 8 bodů
7. Cvičení - požár a výcvik v lanové technice   Foto

10. 8. 2012 - Jednotka v počtu 1+4 zasahovala při simulovaném požáru nízké budovy a okolního travního porostu v Ruči Na Kamenné Hrázy. K likvidaci bylo nasazeno dopravní vedení s rozdělovačem a dva útočné proudy C. Průzkumem byla v objektu nalezena a následně pomocí nosítek evakuována zraněná osoba. Při cvičení byl kladen důraz na správnou komunikaci pomocí radiostanic. Po ukončení zásahu byla cisterna doplněna vodou ze studny, přičemž jsme si procvičili přívodní vedení savicemi včetně jeho vývázání záchytným lanem.
Následoval výcvik v lanové technice, při kterém jsme si zopakovali vázání základních uzlů.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: Drahelčice, Na Kamenné Hrázi
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Špaček J., Ernýgr P.
Použité prostředky: 3x savice, 1x B, 2x C, rozdělovač, proudnice Tajfun Profi a Debolite, nosítka, záchytné a záchranné lano, pracovní polohovací opasky, slaňovací osma a karabina
6. Stáž u HZS Beroun    Foto

21. 7. 2012 - Členové naší jednotky se zúčastnili letošní třetí 24 hodinové stáže u HZS Beroun. Dopoledne proběhla na učebně teoretická příprava - zásady pohybu v neznámém prostředí, varovné signály a signály pro dodávku vody. Poté jsme se přesunuli do garáží, kde následoval praktický výcvik v dýchací technice se záchranou osob pomocí vyváděcí masky.
Po obědě nás při lezeckém výcviku seznámil Jirka Pánek se základy lanové techniky, zopakovali jsme si základní uzly, sestavili kladkostroj a pomocí blokantů provedli výstup na cvičnou věž.
Po skončení lezeckého výcviku jsme provizorně opravili ucpaný přepad z chladiče na našem autě a v rámci udržování fyzické kondice si zahráli florbal.
Jak již je při našich stážích tradicí, celých 24 hodin nebyl jediný ostrý výjezd...

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: hasičská stanice Beroun
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Ernýgr P.
Teoretický výcvik: pohyb v neznámém prostředí
varovné signály a signály pro dodávku vody
základy lanové techniky
Praktický výcvik: výcvik v DT a záchrana osob s vyváděcí maskou
lezecký výcvik
5. Odborná příprava velitelů a strojníků

28. 4. 2012 - HZS Středočeského kraje (stanice Řevnice a Jílové u Prahy) zorganizoval první část pravidelné odborné přípravy velitelů a strojníků jednotek PO, která se uskutečnila v hasičských zbrojnicích na Jílovišti (velitelé) a v Klinci (strojníci). Za naši jednotku se školení zúčastnili Nouzák M., Palivec M. (velitelé) a Štěrba L. (strojník). Druhá (praktická) část proběhne na podzim - předběžně 15. - 16. 9. 2012 v Jílovišti a okolí.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: Jíloviště a Klínec
Účastnili se: Nouzák M., Palivec M. (velitelé), Štěrba L. (strojníci)
4. Cvičení - požár travního porostu a lezecký výcvik   Foto

27. 4. 2012 - V první části cvičení byl simulován požár travního porostu. Družstvo 1+3 vytvořilo přívodní vedení savicemi ze studny, dopravní vedení 4 B s rozdělovačem a útočný proud 2 C nejprve s vodou a poté s pěnou od přenosného přiměšovače.
V druhé části proběhl lezecký výcvik, při kterém se procvičovalo vázání uzlů, sestavení nastavovacího žebříku a slaňování ze staré vrby přes osmu a karabinu.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: Drahelčice, Na Kamenné Hrázi
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Janata P., Ernýgr P.
Použité prostředky: 1x savice, 4x B, 2x C, rozdělovač, přiměšovač, proudnice Tajfun Profi, pěnotvorná proudnice SP350, nastavovací žebřík, záchranné lano, slaňovací osma a karabina
3. Stáž u HZS Beroun    Foto

7. 4. 2012 - Ve složení Nouzák, Říha, Palivec a Špaček jsme odjížděli na 24 hodinovou stáž na hasičskou stanici HZS Středočeského kraje v Berouně.
Dopoledne byl na programu výcvik s pěnotvornými proudnicemi na skládce v Berouně. Výcviku se kromě nás zúčastnili i členové JSDH Chyňava a Nový Jáchymov. Postupně jsme si vyzkoušeli proudnice na těžkou a střední pěnu a nakonec i vytvoření lehké pěny pomocí přetlakového ventilátoru.
Po návratu jsme se shromáždili v garáži, kde proběhla teoretická příprava před dalším praktickým výcvikem, kterým bylo vyprošťování osob při dopravních nehodách. Teorii vedl Jirka Košťálek, který nám připoměl zásady a taktické postupy při zásahu u DN. Poté následoval samotnotný nácvik vyproštění na dvoře hasičské stanice.
Poslední částí výcviku byla zdravověda - kardiopulmonální resuscitace, kterou nám na učebně odprezentoval Fanda Kušta. Po skončení odjeli členové JSDH Nový Jáchymov a Chyňava domů a my se přesunuli do jídelny na oběd, který byl přerušen vyhlášením poplachu. Jednalo se o technickou pomoc - odstranění stromu nad vozovkou, na níž byl vyslán pouze 2. výjezd - CAS 16 Iveco s naším Jardou Špačkem.
My jsme se vrátili k obědu, po němž následovalo umytí techniky po dopoledním výcviku. Při té příležitosti jsme opláchli i našeho Matýska.
Od 16. hodin jsme nastoupili na fyzickou přípravu - florbal. Profíkům jsme dokázali vzdorovat první půlhodinu, poté se projevila naše netrénovanost a i přes velkou snahu a tradiční pomoc Fandy Kušty jsme odešli opět poraženi rozdílem 8 branek...
Únavu po těžkém mači jsme šli setřást na dvůr, kde jsme prováděli různé činnosti v dýchací technice. Večer stejně jako celá noc byla, jak již se při našich stáží stává tradicí, naprosto klidná bez jediného výjezdu...

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: hasičská stanice Beroun
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Špaček J.
Teoretický výcvik: taktické postupy při DN
zdravověda - kardiopulmonální resuscitace
Praktický výcvik: výcvik s proudnicemi na střední a těžkou pěnu
vyprošťování osob při DN
výcvik v dýchací technice
Výjezdy: 12:45 hodin - technická pomoc - Karlova Ves - CAS 16 Iveco (Špaček)
2. Prověřovací cvičení - požár garáže   Foto

3. 2. 2012 - Námětem cvičení byl požár garáže a záchrana osoby v zakouřeném prostředí - k tomu nám posloužila hasičská zbrojnice, kterou jsme důkladně zakouřili a figurína "Bohoušek". Družstvo 1+3 vytvořilo dopravní vedení 2B s rozdělovačem od podzemního hydrantu a útočný proud 1C v dýchací technice. Průzkum byl veden bojem, požár lokalizován a zlikvidován a nalezená osoba evakuována v transportní plachtě ze zasaženého prostoru. Při cvičení byl kladen důraz na komunikaci průzkumné skupiny s velitelem pomocí radiostanice a nedělitelnost dvojice v zakouřeném prostředí. Cvičení proběhlo bez závad, vzhledem k počasí (cca. -13 °C) bylo bojové rozvinutí provedeno pouze na sucho.

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: Drahelčice, hasičská zbrojnice
Zasahující: Nouzák M. (velitel),
Ernýgr P. (strojník-obsluha rozdělovače),
Říha P. (hasič 1 s IDP),
Palivec M. (hasič 2 s IDP)
Použité prostředky: hydrantový nástavec, klíč k podzemnímu hydrantu, 2x hadice B, 1x hadice C, proudnice, rozdělovač, transportní plachta, nosítka, 2x IDP Saturn S5, figurína "Bohoušek"
1. Stáž u HZS Beroun    Foto

14. 1. 2012 - S novým zasahovým automobilem odjížděli členové zásahové jednotky Nouzák, Říha a Palivec (tradičně doplněni náčelníkem J. Wagnerem z Vysokého Újezda) na letošní první 24 hodinovou stáž na hasičskou stanici HZS Středočeského kraje v Berouně.
Při dopolední výcviku jsme se seznámili s novými věcnými prostředky, které stanice získala koncem loňského roku. Nejprve to byl speciální průmyslový vysavač Alto Nilfisk ATTIX 351–71, jehož hlavní využitelnost je při likvidaci následků úniku různých kapalin, včetně nebezpečných látek. Dalším byl sonar HUMMINBIRD Fishfinder 898cx DI SI combo, který výrazně zlepšil taktické možnosti motorového člunu MARINE16Y pro záchranné práce na vodní hladině. Dále byl v rámci výcviku postaven týlový stan, včetně osvětlovacího balonu, vytápění a meteostanice.
Kolem půl jedenácté se rozsvítila poplachová světla a na požár OA do Nučic vyjížděl RZA VW (Říha) a CAS 16 Iveco (Palivec). Po návratu ze zásahu jsme se věnovali údržbě našeho Matýska - auto jsme umyli a proběhla zkouška sání přes vývěvu. Následoval oběd a po něm zdravověda - krvácení a zlomeniny. Před pátou hodinou odpolední byl vyhlášen další výjezd - dopravní nehoda OA v Králově Dvoře. Vyjíždělo RZA VW (Říha) a VA T 815 (Wagner). Tradiční večerní florbal byl fiaskem - ani vydatná pomoc Fandy Kušty, který doplnil naše družstvo za indisponovaného Mártyho, nezabránila debaklu. Klidnou noc přerušil až ranní výjezd (5:30 hodin) na požár kontejneru v Berouně, na který vyjíždělo CAS 16 Iveco (Palivec, Wagner).

velitel jednotky Míla Nouzák

Místo konání: hasičská stanice Beroun
Velitel výcviku: Košťálek J.
Účastnili se: Nouzák M., Říha P., Palivec M., Wagner (V. Újezd)
Praktický výcvik: použití průmyslového vysavače Alto Nilfisk ATTIX 351–71
použití sonaru HUMMINBIRD Fishfinder 898cx DI SI combo
stavba týlového stanoviště - stan, osvětlovací balon, vytápění
zdravověda - krvácení, zlomeniny a použití různých dlah
Výjezdy: 10:30 hodin - požár OA - Nučice - RZA VW (Říha), CAS 16 Iveco (Palivec)
16:45 hodin - dopravní nehoda OA - Králův Dvůr - RZA VW (Říha), VA T 815 (Wagner)
5:30 hodin - požár kontejneru - Beroun - CAS 16 Iveco (Palivec, Wagner)

Nejbližší akce

19. 5. 2024 od 14:00 hodin
okrsková soutěž Jinočany 1. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice 5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse