Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2008

Valná hromada - 5. ledna 2008 - Restaurace "U Drdů"

Krátce před 17 hodinou se v místní drahelské hospodě „ U Drdů “ začali scházet zástupci SDH z okolních vesnic a hosté z ostatních organizací v obci. Naši členové byli již na místě. Úderem páté hodiny se mohlo začít.

Martin Palivec jako starosta SDH Drahelčice se ujal slova. S mírně třesoucím se hlasem zahájil schůzi, přivítal hosty, zejména paní starostku Jitku Humlovou, a požádal přítomné, aby uctili památku zesnulých minutou ticha. Poté nás seznámil s programem schůze.

Program: 1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba volební a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti za rok 2007
4. Zpráva pokladní
5. Zpráva revizní
6. Volba výboru
7. Návrh činnosti na rok 2008
8. Diskuse a občerstvení
9. Usnesení
10. Závěr

Jelikož došlo k několika změnám ve složení výboru SDH, bylo potřeba zvolit kromě návrhové také volební komisi. Do návrhové byli navrženi Míla Nouzák ml., Helena Zůzová a Roman Řeřicha a do volební komise Petr Říha, Lucie Řeřichová a Lenka Štěpničková. Nikdo nebyl proti, a tak mohli být schváleni.

Poté mohl jednatel Petr Ernýgr přečíst výroční zprávu o činnosti.

Následovala zpráva pokladní. Hospodářka Eva Slunečková byla z valné hromady omluvena, a tak jí s přečtením zastoupila Helena Zůzová. Tuto zprávu za revizní komisi schválil Antonín Čipera.

Na požádání našeho starosty povstal zástupce volební komise Petr Říha a seznámil nás s kandidáty do výboru. Všichni návrh schválili, a tak se již nový výbor může těšit na práci v novém roce.

VÝBOR SDH: starosta – Martin Palivec, velitel – Míla Nouzák ml., jednatel – Petr Ernýgr, strojník – Jaroslav Špaček, pokladní – Eva Slunečková, kronikář – Helena Zůzová, referentka žen – Marie Červenková, členové výboru – Petr Janata a Štěpánka Nouzáková

REVIZNÍ KOMISE: Marie Sulánská, Antonín Čipera, Míla Nouzák st.

Před přestávkou nás ještě Martin Palivec seznámil s návrhem činnosti na rok 2008:
1) udržovat svěřenou požární techniku v akceschopnosti a připravit jí na STK
2) účastnit se soutěží
3) nadále spolupracovat s OÚ a ostatními organizacemi
4) uspořádat ples a akci pro děti
5) získat nové členy do soutěžních družstev i zásahové jednotky

S popřáním dobré chuti nás Martin pozval na připravené pohoštění. Roman Řeřicha ho navařil dostatek a všichni si jistě na gulášku pochutnali.

Po dojedení posledního sousta byla vyhlášena diskuse. Slova se ujala paní starostka obce Jitka Humlová. Poděkovala nám za celoroční činnost, úspěchy v soutěžích a popřála nám šťastný a úspěšný nový rok. Poté se postupně ke slovu hlásili členové ostatních SDH – Úhonice, Ořech, Nučice, Třebotov a Choteč. Za IV. okrsek promluvil pan Svoboda. Vše dobré do roku 2008 nám popřáli i zástupci organizací Obec baráčníků a KSČM. O slovo se přihlásila i Marie Červenková. Poděkovala všem členkám dívčího sportovního družstva za jejich nadšení a nasazení v minulém roce při účasti na závodech a zároveň členům mužského družstva za pomoc děvčatům.

Po skončení diskuse Míla Nouzák ml. jako zástupce návrhové komise přečetl usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Na závěr Martin Palivec jménem SDH Drahelčice všem popřál šťastný nový rok, hodně úspěchů v osobním i pracovním životě a poděkoval za účast na valné hromadě.

Zapsala Helena Zůzová


Nejbližší akce

19. 5. 2024 od 14:00 hodin
okrsková soutěž Jinočany 1. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice 5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse