Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2017

Valná hromada - 7. ledna 2017 - Hostinec "U Drdů" Foto

Přítomni: členové SDH
hosté

Výroční valnou hromadu zahájit krátce po 17. hodině starosta sboru Martin Palivec, přivítal všechny přítomné a seznámil nás s programem.

Program: 1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba návrhové
3. Zpráva o činnosti SDH - Ernýgr P.
4. Zpráva o činnosti JSDH - Nouzák M.
5. Zpráva pokladní - Slunečková E.
6. Zpráva revizní - Říha P.
7. Volba delegátů na VVH okrsku a zasedání starostů
8. Návrh činnosti na rok 2017
9. Diskuse a občerstvení
10. Usnesení - Říha P.
11. Závěr

Po přečtení programu jsme minutou ticha uctili památku zesnulých členů a zvolili návrhovou komisi ve složení Říha Petr a Nouzáková Štěpánka.

Poté přečetl Petr Ernýgr zprávu o činností sboru za rok 2016.

Následovala zpráva o činnosti zásahové jednotky, kterou přednesl velitel sboru Míla Nouzák ml., zpráva o hospodaření od pokladní Evy Slunečkové a revizní zpráva, kterou přečetl předseda revizní komise Petr Říha.

Po přečtení zpráv přišla na řadu volba delegátů na VVH okrsku a zasedání starostů. Přítomní členové byli seznámeni s navrženými kandidáty, které jednohlasně schválili.

Poté nás Martin Palivec seznámil s návrhem činnosti na rok 2017, jenž byl následně schválen:
1) udržovat ve spolupráci s JSDH svěřenou požární techniku v akceschopnosti a připravit jí na STK
2) dle možností se účastnit soutěží v požárním sportu
3) nadále spolupracovat s OÚ a ostatními organizacemi
4) uspořádat hasičský ples a ostatní tradiční akce pořádané SDH
5) získávat nové členy do soutěžních družstev i zásahové jednotky

Po krátké přestávce, při které se podávalo občerstvení, pokračovala schůze diskuzí, při které jsme vyslechli tradiční zdravice od zástupců jednotlivých sborů a organizací.

Po skončení diskuse přečetla za návrhovou komisi Helena Zůzová usnesení, které bylo bez připomínek schváleno.

Na závěr starosta Martin Palivec jménem SDH Drahelčice všem popřál pevné zdraví do nového roku, hodně úspěchů v osobním i pracovním životě, poděkoval za účast na valné hromadě a pozval přítomné na náš hasičský ples, konající se 14. ledna 2017. Následovala volná zábava, která pokračovala tradičně dlouho do noci.

Zapsal: Míla Nouzák


Nejbližší akce

19. 5. 2024 od 14:00 hodin
okrsková soutěž Jinočany 1. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice 5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse