Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2019

Výroční valná hromada - 5. ledna 2019 - Hostinec "U Drdů"

Přítomni: členové SDH
hosté

Výroční valnou hromadu zahájit krátce po 17. hodině starosta sboru Martin Palivec a přivítal všechny přítomné. Teda skoro všechny, protože nedopatřením zapomněl na kolegy z Třebotova, kteří se zcela oprávněně ihned ozvali. Své pochybení starosta ihned napravil, omluvil se a mohlo se pokračovat.
Před samotným seznámením s programem proběhlo předávání dárku ve formě hasičského auta malému Toníkovi Chalupovi jako poděkování za jeho obrázek na naše novoroční PF.

Program: 1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti SDH - Chalupová K.
4. Zpráva o činnosti JSDH - Nouzák M.
5. Zpráva pokladní - Zůzová H..
6. Zpráva revizní - Říha P.
7. Volba delegátů na VVH okrsku a zasedání starostů
8. Návrh činnosti na rok 2019
9. Diskuse a občerstvení
10. Usnesení - Zůzová H.
11. Závěr

Po přečtení programu jsme minutou ticha uctili památku zesnulých členů a zvolili návrhovou komisi ve složení Helena Zůzová a Jana Palivcová.

Poté přečetla Karolína Chalupová zprávu o činnosti sboru za rok 2018.

Následovala zpráva o činnosti zásahové jednotky z úst velitele sboru Míly Nouzáka ml., zpráva o hospodaření, kterou přečetla pokladní Eva Slunečková a revizní zpráva, kterou přečetl předseda revizní komise Petr Říha.

Po vyslechnutí zpráv přišla na řadu volba delegátů na VVH okrsku a zasedání starostů. Přítomní členové byli seznámeni s navrženými kandidáty, které jednohlasně schválili.

Poté nás Martin Palivec seznámil s návrhem činnosti na rok 2019, jenž byl následně schválen:
1) udržovat ve spolupráci s JSDH svěřenou požární techniku v akceschopnosti a připravit jí na STK
2) dle možností se účastnit soutěží v požárním sportu
3) nadále spolupracovat s OÚ a ostatními organizacemi
4) uspořádat hasičský ples a ostatní tradiční akce pořádané SDH
5) získávat nové členy do soutěžních družstev i zásahové jednotky

Následovala diskuze, při které jsme vyslechli tradiční zdravice od přítomných zástupců jednotlivých sborů a organizací, za omluvený SDH Solopisky přečetl zdravici prostřednictvím SMS M. Nouzák. V rámci diskuze padl návrh od Honzy Rudy na zvýšení členských příspěvků, kterým se bude výbor zabývat na následující schůzi a jelikož další dotazy či připomínky nebyly, začal se podávat guláš.

Po občerstvení přečetla za návrhovou komisi Helena Zůzová usnesení, které bylo bez připomínek schváleno.

Na závěr starosta sboru Martin Palivec jménem SDH Drahelčice všem popřál pevné zdraví do nového roku, hodně úspěchů v osobním i pracovním životě, poděkoval za účast na valné hromadě a pozval přítomné na náš hasičský ples, konající se 12. ledna 2019 v místním hostinci U Drdů. Následovala volná zábava, která pokračovala tradičně do pozdních hodin.

Zapsal: Míla Nouzák


Nejbližší akce

19. 5. 2024 od 14:00 hodin
okrsková soutěž Jinočany 1. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice 5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse