Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2020

Výroční valná hromada - 11. ledna 2020 - Hostinec "U Drdů"

Přítomni: členové SDH
hosté

Výroční valnou hromadu zahájil krátce po 17. hodině starosta sboru Martin Palivec a přivítal všechny přítomné a seznámil nás s programem.

Program: 1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba volební a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti SDH - Chalupová K.
4. Zpráva o činnosti JSDH - Nouzák M.
5. Zpráva pokladní - Slunečková E.
6. Zpráva revizní - Říha P.
7. Volba výboru, delegátů na VVH okrsku a zasedání starostů
8. Návrh činnosti na rok 2020
9. Diskuse a občerstvení
10. Usnesení - Zůzová H.
11. Závěr

Po přečtení programu jsme minutou ticha uctili památku zesnulých členů a zvolili návrhovou a volební komisi ve složení Helena Zůzová, Miloš Nouzák a Jaroslav Špaček.

Poté přečetla Karolína Chalupová zprávu o činnosti sboru za rok 2019.

Následovala zpráva o činnosti zásahové jednotky z úst velitele sboru M. Nouzáka ml., zpráva o hospodaření, kterou přečetla pokladní Eva Slunečková a revizní zpráva, kterou přečetl předseda revizní komise Petr Říha.

Po vyslechnutí zpráv přišla na řadu volba výboru, revizní rady, delegátů na VVH okrsku a zasedání starostů. Přítomní členové byli seznámeni s navrženou kandidátkou, kterou jednomyslně schválili.

Poté nás Martin Palivec seznámil s návrhem činnosti na rok 2020, jenž byl následně schválen:
1) účastnit se okrskové soutěže v požárním sportu, více se zapojit a navštěvovat akce pořádané nejen v rámci našeho okrsku, ale i OSH Praha-Západ
2) nadále spolupracovat s OÚ a ostatními organizacemi
4) uspořádat hasičský ples a ostatní tradiční akce pořádané SDH
5) získávat nové členy do SDH i JSDH

Následovala diskuze, při které jsme vyslechli tradiční zdravice od přítomných hostů a začal se podávat guláš, který nám stejně jako loni uvařil V. Moravec.

Po občerstvení přečetla za návrhovou komisi Helena Zůzová usnesení, které bylo bez připomínek schváleno.

Na závěr starosta sboru Martin Palivec jménem SDH Drahelčice všem popřál pevné zdraví do nového roku, hodně úspěchů v osobním i pracovním životě, poděkoval za účast na valné hromadě a pozval přítomné na náš hasičský ples, konající se 18. ledna 2020 v místním hostinci U Drdů. V přátelské atmosféře následovala volná zábava.

Zapsal: Míla Nouzák


Nejbližší akce

19. 5. 2024 od 14:00 hodin
okrsková soutěž Jinočany 1. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice 5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse