Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2021

Výborová schůze 1/2021 - 13. 1. 2021 - klubovna SDH

Přítomni: Nouzák M., Ernýgr P., Chalupová K., Špaček J., Slunečková E., Nouzáková Š.
Omluveni: Palivec M., Zůzová H., Červenková M.
Program: 1. Úvod a seznámení s programem
2. Vánoční jízda obcí s roznášením PF - hodnocení
3. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku od společnosti Eurowag
4. Výroční valná hromada
5. Hasičský ples
6. Členská základna a příšpěvky
7. Revize pokladny
8. Zpráva o činnosti
9. Žádost o příspěvek od OÚ
10. Diskuze a závěr

1. Zahájení
V souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 se schůze konala za přísných bezpečnostních opatření. Krátce po 19. hodině ji zahájil za nemocmého starostu Martina Palivce jeho náměstek Jarda Špaček a seznámil nás s programem.

2. Vánoční jízda obcí s roznášením PF
Prosincová vánoční jízda obcí se opět vydařila. Vzhledem k vládním opatřením spojených s pandemií COVID-19 měla velmi hojnou účast. Spoluobčané a hlavně jejich ratolesti se rádi prošli obcí za tónů vánočních koled, které zněly z vyzdobeného Matýska. Za projevenou přízeň ještě jednou děkujeme.

3. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku od společnosti Eurowag
Smlouvu o poskytnutí příspěvku od společnosti Eurowag elektronicky podepsal starosta sboru Martin Palivec. Nyní čekáme na podpis druhé strany.

4. Výroční valná hromada
V důsledku opatření přijatých vládou k zamezení šíření viru COVID-19 jsme byli nuceni zrušit naší valnou hromadu, která se měla konat 16. ledna v hostinci U Drdů. Náhradní termín jsme zatím nestanovili, bude záležet na vývoji situace a uvolňování vládních opatření.

5. Hasičský ples
S hasičským plesem je to stejné jako s valnou hromadou. Původní termín byl zrušen a nový v tuto chvíli nemá smysl stanovovat.

6. Členská základna a příspěvky
Členské příspěvky od aktivních členů jsou vybrány a pokladní Eva Slunečková je odešle do konce měsíce na OSH Praha-západ. Také přispívající členové mají téměř zaplaceno. Bohužel je několik členů, kteří po několika urgencích dosud nezaplatili. Výbor se dohodl na tom, že pokud tito členové do konce ledna příspěvek neuhradí, budou z členské základny vyřazeni.

7. Revize pokladny
Revize pokladny byla provedena v úterý 29. 12. 2020 a revizní komise neshledala v hospodaření žádné nedostatky. Revizní zprávu i zprávu o hospodažení zašle pokladní E. Slunečková v elektronické podobě M. Nouzákovi, aby je mohl vyvěsit na web.

8. Zpráva o činosti
Zprávu o činosti SDH za rok 2020 zpracuje do konce měsíce Karolína Chalupavá a zašle ji elektronicky M. Nouzákovi. Ten zajistí zaslání (vyplnění) hlášení o činnosti pro OSH Praha-západ. Termín do konce ledna 2021.

9. Žádost o příspěvek na činnost od OÚ
Vyplnění žádosti a předání na obecní úřad zajistí Eva Slunečková po dohodě se starostkou obce Petrou Ďuranovou.

10. Diskuze
V letošním roce oslaví několik našich členů významné životní jubileum, a tak jsme nastavili opatření, abychom na nikoho nezapomněli :-)

Kolem dvacáté hodiny byla schůze řádně ukončena a my se v poklidu rozešli do svých domovů, protože restaurační zařízení jsou z důvodu COVID-19 stále uzavřena.

Příští výborová schůze se bude konat: dle vývoje situace bude upřesněno .

Zapsala: Karolína Chalupová

Ověřovatel: Míla Nouzák


Nejbližší akce

19. 5. 2024 od 14:00 hodin
okrsková soutěž Jinočany 1. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice 5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse