Home / Jednotka SDH / Výcvik / Výcvik v dýchací technice - 1. 3. 2024 5

Výcvik proběhl v zakouřené a zhasnuté hasičské zbrojnici.