Home / Jednotka SDH / Výjezdy / Požár odpadu v Drahelčicích - 9. 4. 2024 3

Jednotka byla vyslána KOIS Kladno na požár odpadu v Drahelčicích, kam vyjela s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení a výjezd byl překvalifikován na planý poplach.