Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Květen 2024
Po   6 13 20 27
Út   7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
So 4 11 18 25  
Ne 5 12 19 26  

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2022

Výroční valná hromada - 8. ledna 2022 - Hostinec "U Drdů"

Přítomni: členové a přispívající
hosté

Výroční valnou hromadu zahájila krátce po 17. hodině Helena Zůzová, která nejprve omluvila starostu sboru Martina Palivce a na dálku mu za nás popřála brzké uzdravení, poté přivítala všechny přítomné a seznámila nás s programem.

Program: 1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti SDH - Chalupová K.
4. Zpráva o činnosti JSDH - Nouzák M.
5. Zpráva pokladní - Slunečková E.
6. Zpráva revizní - Říha P.
7. Volba delegátů na VVH okrsku a zasedání starostů
8. Návrh činnosti na rok 2022
9. Diskuse a občerstvení
10. Usnesení - Zůzová H.
11. Závěr

Po přečtení a schválení programu jsme minutou ticha uctili památku zesnulých členů a zvolili návrhovou komisi ve složení Jaroslav Špaček, Ondřej Palivec a Marie Červenková.

Poté přečetla Karolína Chalupová zprávu o činnosti sboru za roky 2020-2021.

Následovala zpráva o činnosti zásahové jednotky z úst velitele sboru M. Nouzáka ml., zpráva o hospodaření, kterou přečetla pokladní Eva Slunečková a revizní zpráva, kterou přečetl předseda revizní komise Petr Říha.

Po vyslechnutí zpráv přišla na řadu volba delegátů na VVH okrsku a zasedání starostů. Přítomní členové byli seznámeni s navrženou kandidátkou, kterou jednomyslně schválili.

Poté nás Helena Zůzová seznámila s návrhem činnosti na rok 2022, jenž byl následně schválen:
1) udržovat ve spolupráci s JSDH svěřenou požární techniku v akceschopnosti 2) dle možností se účastnit soutěží v požárním sportu
2) nadále spolupracovat s OÚ a ostatními organizacemi
4) uspořádat tradiční akce
5) získávat nové členy do SDH i JSDH

Následovala diskuze, při které jsme vyslechli tradiční zdravice od přítomných hostů a podávalo se občerstvení.

Po občerstvení přečetl za návrhovou komisi Jaroslav Špaček usnesení, které bylo bez připomínek schváleno.

Na závěr Helena Zůzová jménem SDH Drahelčice všem popřála pevné zdraví do nového roku, hodně úspěchů v osobním i pracovním životě a poděkovala za účast na dnešní valné hromadě. V přátelské atmosféře následovala volná zábava, v jejímž průběhu se dostavil pozvaný autor obrázku na naše PF Samuel Galko, kterému jsme předali malý dáreček.

Zapsal: Míla Nouzák


Nejbližší akce

19. 5. 2024 od 14:00 hodin
okrsková soutěž Jinočany 1. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice 5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse