Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2022/VVH SDH Drahelčice

Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2020 - 2021

Vážení kolegové, milí hosté.

Přestože jednotka není součástí sdružení, což do dneška řada lidí neví nebo si neuvědomuje, dovolte mi abych Vás v krátkosti seznámil s její činností, protože v našem případě probíhá vzájemná spolupráce mezi oběma subjekty tak těsně, že je spojuje téměř v jeden celek.

Naši jednotku zřizuje ze zákona o požární ochraně obec Drahelčice, je součástí Integrovaného záchranného systému a podléhá Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně.Jednotka je zařazena do kategorie JPO V s místní působností v katastru obce Drahelčice a tvoří ji členové, kteří mají s obcí uzavřenu Dohodu o členství. Scházejí se, pokud to okolnosti dovolí, každý pátek od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici, kde se věnují pravidelné kontrole a údržbě svěřené techniky dle řádu strojní a technické služby a výcviku, který jim stanoví roční plán odborné přípravy. Zúčastňují se též cyklických školení organizovaných Hasičským záchranným sborem potřebných k prodloužení odborné způsobilosti pro vykonávání svých funkcí velitelů či strojníků.

Bohužel tato divná doba, která nás od začátku roku 2020 provází, a je svázaná řadou zákazů a omezení, se podepsala i na činnosti naší jednotky. Ubylo výcviků a školení a zdá se mi, že i celkového zápalu do dění v jednotce. Přesto si myslím, že v rámci možností jednotka zatím funguje a je připravena pomoci obci či spoluobčanům při řešení mimořádných událostí, ke kterým nás vyšle operační středisko HZS Středočeského kraje. Těch bylo v uplynulém období celkem 13 a jednalo se o 3 požáry, jednu dopravní nehodu, 8x technickou pomoc a jeden planý poplach. Kromě těchto událostí je jednotka každoročně nápomocna obci při zalévání obecní zeleně, proplachu kanalizace a dalších činnostech, které jsou potřebné pro blaho našich spoluobčanů.

Co se týče výstroje, výzbroje a vybavení jednotky, splňuje naše požadavky a pro plnění našich povinností je dostačující, a to včetně zásahového vozu CAS 25 Škoda 706 RTHP, kterému však bude nutné věnovat větší péči. Samozřejmě bychom se nebránili získání novějšího vozu, ale dle mého názoru to není prioritou, co naši jednotku nejvíce trápí. Větším problémem je stav hasičské zbrojnice a jeho zázemí. Je smutné, že v 21. století si nemáme kde umýt ruce či si dojít na toaletu. Vím, že vše je jen o penězích, ale myslím si, že v našem případě je nutnější investovat do vybudování důstojného zázemí než pořízení nového vozu, s kterým za pár let nebude mít kdo jezdit. Tím nepřímo narážím na další problém, a to početní stav jednotky. Ten se nám bohužel dlouhodobě nedaří naplnit dle našich představ. Důvodů může být samozřejmě nespočet, ale kvalitní zázemí bude určitě jedním z těch zásadních. Víme, že na obci existuje projekt na novou hasičskou zbrojnici, ale jeho realizace je zatím hudbou budoucnosti. Nerad bych, aby má zpráva vyzněla nějak negativně, zejména v dnešní době, kdy už člověk neví, zda je lepší být pozitivní či negativní, ale spíš bych chtěl dát podnět k zamyšlení, co naše jednotka skutečně nejvíce potřebuje.

Co říci závěrem? Přes problémy, s kterými se jednotka potýká, se jí daří zdárně plnit své poslání, a to býti bližnímu ku pomoci a obci ku cti a pevně doufám, že to tak bude platit i do dalších let.

Na úplný závěr bych rád poděkoval obecnímu zastupitelstvu včele se starostkou Petrou Ďuranovou za dosavadní podporu a vzájemnou spolupráci, dále členům jednotky za odvedenou práci a jejich rodinám za tolerantnost. Všem přítomným přeji do nového roku vše nejlepší, zdravý rozum, a hlavně pevné zdraví.

Případné dotazy či doplnění rád zodpovím v diskuzi

Děkuji za pozornost.

Zprávu vypracoval: Míla Nouzák ml. - velitel JSDH


Nejbližší akce

5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH 15. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse