Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH/Zápisy ze schůzí 2009

Valná hromada - 10. ledna 2009 - Hostinec "U Drdů"   

Přítomni: členové SDH
hosté

Tradiční výroční valnou hromadu našeho sboru zahájil starosta Martin Palivec, který krátce po 17. hodině přivítal všechny přítomné a seznámil nás s programem schůze.

Program: 1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti SDH - Ernýgr P.
3. Zpráva o činnosti JSDH - Nouzák M. ml.
4. Zpráva pokladní - Slunečková E.
5. Zpráva revizní - Čipera A.
6. Návrh činnosti na rok 2008
8. Diskuse a občerstvení
9. Zvýšení členských příspěvků
10. Usnesení - Rajtora J.
11. Závěr

Po přečtení programu jsme minutou ticha uctili památku zesnulých členů a zvolili návrhovou komisi ve složení Rajtora J., Nouzák M. st. a Maršálková Lenka.

Poté dostal slovo jednatel SDH Ernýgr P., který přečetl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2008.

Následovala zpráva o činnosti zásahové jednotky z úst velitele Míly Nouzáka ml., zpráva o hospodaření od Evy Slunečkové a revizní zpráva od zástupce kontrolní komise Antonína Čipery.

Po přečtení těchto zpráv nás starosta SDH Martin Palivec seznámil s návrhem činnosti na rok 2009, který byl následně schválen:
1) udržovat svěřenou požární techniku v akceschopnosti a připravit jí na STK
2) účastnit se soutěží
3) nadále spolupracovat s OÚ a ostatními organizacemi
4) uspořádat ples a akci pro děti
5) získávat nové členy do soutěžních družstev i zásahové jednotky

Po krátké přestávce, při které se podávalo občerstvení, pokračovala schůze diskuzí. Úvodního slova se ujala paní starostka obce Jitka Humlová. Poděkovala nám za činnost a reprezentaci obce a ubezpečila nás, že obecní zastupitelstvo bude i nadále naši činnost podporovat. Poté jsme si vyslechli tradiční zdravice od zástupců jednotlivých sborů a organizací.

Po skončení diskuse byli naši členové seznámeni s důvody návrhu na zvýšení členských příspěvků a tento návrh byl jednomyslně schválen.

Poté již nezbývalo než si vyslechnout z úst Jiřího Rajtory usnesení návrhové komise, které bylo také bez připomínek schváleno.

Na závěr Martin Palivec jménem SDH Drahelčice všem popřál pevné zdraví do nového roku, hodně úspěchů v osobním i pracovním životě, poděkoval za účast na valné hromadě a pozval přítomné na náš hasičský ples, konající se 17. ledna 2009.

Zapsal: Míla Nouzák


Nejbližší akce

5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH 15. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook
© 2006 Millhouse