Home / Jednotka SDH / Výjezdy / Oprava odvětrávací mřížky a prořezání vrby - 4. 3. 2022 8

Na žádost našich spoluobčanů a po dohodě se starostkou obce paní Ing. Petrou Ďuranovou provedla jednotka opravu odvětrávací mřížky u střechy rodinného domu v ulici Lomená a poté prořezání vrby v ulici Slunečná.