Home / Jednotka SDH / Výjezdy / Čerpání vody v ulici Tichá - 19. 2. 2021 13

Na žádost starostky obce Petry Ďuranové vyslalo KOIS Kladno naši jednotku k čerpání vody do ulice Krátká. Jednotka vyjížděla s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4. Po příjezdu na místo události byla průzkumem zjištěna vodní laguna způsobená táním sněhu. K odčerpání vody bylo nasazeno elektrické kalové čerpadlo HCP AS 215 a voda byla odčerpávána do dešťové kanalizace ústící do Radotínského potoka.