Home / Jednotka SDH / Výjezdy / Kropení požární nádrže - 12. 2. 2021 10

Na žádost starostky obce Petry Ďuranové jednotka pokropila ledovou plochu na požární nádrži pomocí plovoucího čerpadla Niagara vodou z Radotínského potoka